Інформація про роботу Вченої ради у квітні поточного року

Присвоєння вчених звань, стратегії національно-патріотичного виховання в Університеті та перспективи розвитку одного зі структурних підрозділів – ключові питання, які розглянула Вчена рада на своєму засіданні.

Після одностайного схвалення порядку денного засідання Вченої ради відбулося обговорення кандидатур, щодо яких навчальні структурні підрозділи Університету виступили з відповідними клопотаннями. На підставі голосування прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання професора та доцента вісьмом науково-педагогічним працівникам Університету.

З інформацією про здобутки двох претендентів, рекомендованих Постійною комісії з питань організації наукової роботи на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України, виступив голова ввіреної йому комісії Сергій Вижва. Він наголосив на значущості й актуальності наукових напрацювань претендентів, а також їхніх високих наукометричних показниках. Відтак за результатами голосування Вчена рада ухвалила висунути роботи та двох провідних науково-педагогічних працівників Університету на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук.

Насамкінець розгляду кадрових питань Вчена рада заслухала і схвалила звіт стипендіатки Кабінету Міністрів України для молодих учених Кучерів Олесі Ільківни (хімічний факультет).

Про ключові напрями діяльності Університету у сфері національно-патріотичного виховання здобувачів освіти доповіли проректорка з науково-педагогічної роботи (гуманітарні питання) Інна Степанець, голова Постійної комісії з гуманітарних питань  Григорій  Семенюк, начальник Військового інституту Анатолій Шевченко та голова Ради ветеранів Федір Кирилюк. Відтак увагу присутніх було зосереджено на організаційних аспектах та результатах діяльності, спрямованої на підтримку безпекових дій у період війни й розвиток національно-патріотичного виховання, – комунікації зі здобувачами освіти та працівниками Університету, які боронять країну на фронті; благодійних заходах на підтримку героїв; злагодженій діяльності структурних підрозділів та робочих й дорадчих органів Університету.

Проректорка з науково-педагогічної роботи (гуманітарні питання) Інна Степанець наголосила, що з огляду на нові суспільні запити, зумовлені війною рф проти України, перед Університетом постає завдання щодо формування здорового суспільного простору, очищеного від наслідків російської пропаганди та диверсійної діяльності, де одним із способів є проведення національно-патріотичного виховання як в суспільстві загалом, так і серед студентства зокрема. Відтак на підставі обговорення та за результатами голосування було схвалено план заходів, спрямований на оновлення стратегії патріотичного виховання молоді на основі тих реалій, в яких наразі знаходиться українське суспільство.

Про загрози і виклики, які постають перед факультетом радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, а також перспективи його розвитку доповіла голова тимчасової комісії, декан механіко-математичного факультету Оксана Безущак. Проінформувавши присутніх про показники структурного підрозділу в освітньому процесі, науковій діяльності та виховному процесі, доповідачка сконцентрувала увагу на певних викликах, які постають перед факультетом, наголосивши, що їх подолання стане запорукою подальшого розвитку.

З поміж інших питань, винесених на розгляд Вченої ради і щодо яких прийняті схвальні рішення, були – затвердження результатів конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, призначення наукових керівників, затвердження обсягів фінансування фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень на 2023 рік за КПКВК 2201040 та внесення відповідних змін до тематичного плану; складу комісії для розгляду повідомлення А.М. Охрімовського щодо порушення процедури захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії; складу Ради роботодавців Університету; Стратегія забезпечення гендерної рівності в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  та Оперативного плану заходів на 2023 – 2027 рр. з її реалізації; реорганізація, створення та перейменування структурних підрозділів Університету.

 

 

Вчений секретар                                                      Світлана ДЯЧЕНКО