Інформація про роботу Вченої ради від 06 вересня 2021 року

06 вересня 2021 року відбулося перше у новому навчальному році  засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яке розпочалося з урочистостей. Зокрема, на початку засідання ректор Університету Володимир Анатолійович Бугров привітав і вручив подяки МОН України професору кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету Ростиславу Євгеновичу Майбороді, професору кафедри загальної математики механіко-математичного факультету Зої Олександрівні Вижві, доценту кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Вячеславу Львовичу Рябічеву; Почесні грамоти Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України професору кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Олегу Анатолійовичу Єщенку, професору кафедри екологічного права Інституту права Галині Іванівні Балюк, професору кафедри ядерної фізики фізичного факультету Володимиру Єгоровичу Аушеву; подяку ректора за багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток Університету Тетяні Олегівні  Приступенко.

Також на засіданні Вченої ради ректор Університету В.А. Бугров привітав із присвоєнням і вручив атестати професора кафедри фундаментальної медицини завідувачу вказаної вище кафедри Вікторії Геннадіївні Хоперії; атестат професора кафедри мов і літератур Далекого Сходу і Південно-Східної Азії Інституту філології Оксані Василівні Асадчих; атестат професора кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Володимиру Сергійовичу Наконечному.

Традиційно на початку нового навчального року ректор Університету вручив дипломи «Кращий викладач КНУ імені Тараса Шевченка» науково-педагогічним працівникам, які визнаними кращими на підставі рішень кафедр, секцій, вчених рад відповідних факультетів/інститутів: Тетяні Михайлівні Фалалєєвій, доктору біологічних наук, професору, завідувачу кафедри  біомедицини ННЦ «Інститут біології та медицини»;  Олегу Олександровичу Гущину, кандидату юридичних наук, професору кафедри правового забезпечення Військового інституту, полковнику юстиції; Віктору Володимировичу Огарю, доктору геологічних наук, професору, професору кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології»; Сергію Вікторовичу Рябухіну, доктору хімічних наук, доценту, професору кафедри супрамолекулярної хімії Інститут високих технологій; Вячеславу Львовичу Рябічеву, кандидату фізико-математичних наук, доценту, доценту кафедри соціальних комунікацій  Інституту журналістики; Наталії Борисівні Бєлоусовій, кандидату політичних наук, доценту, доценту кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин; Роману Андрійовичу Майданику, доктору юридичних наук, професору, завідувачу кафедри цивільного права Інституту права; Наталі Станіславівні Ісаєвій, доктору філологічних наук, професору, завідувачу кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології; Борису Павловичу Яценку, доктору географічних наук, професору, професору кафедри країнознавства та туризму географічного факультету; Аллі Олексіївні Старостіній, доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету; Павлу Сергійовичу Шидловському, кандидату історичних наук, доценту, доценту кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету; Віктору Леонідовичу Шевченку, доктору технічних наук, професору, професору кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій; Ірині Василівні Розорі, доктору фізико-математичних наук, доценту, доценту кафедри прикладної статистики факультету комп’ютерних наук та кібернетики; Андрію Степановичу Олійнику, доктору фізико-математичних наук, доценту, професору кафедри алгебри і комп’ютерної математики механіко-математичного факультету; Юрію Михайловичу Швалбу, доктору психологічних наук, професору, професору кафедри соціальної роботи факультету психології; Вадиму Євгеновичу Короновському, кандидату фізико-математичних наук, доценту, доценту кафедри електрофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; Тетяні Григорівні Червінській, кандидату соціологічних наук, доценту,  доценту кафедри теорії та історії соціології факультету соціології;  Володимиру Єгоровичу Аушеву, доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри ядерної фізики фізичного факультету;  Олегу Анатолійовичу Зубчику, доктору наук з державного управління, доценту, доценту кафедри державного управління філософського факультету; Наталії Ігорівні Усенко, кандидату хімічних наук, доценту, доценту кафедри фізичної хімії хімічного факультету; Марії Юріївні Ластовець, кандидату філологічних наук, викладач підготовчого відділення; Віталію Івановичу Вереду, викладачу кафедри фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу.

Насамкінець урочистої частини ректор Університету привітав членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження у період з 01 липня до 06 вересня поточного року, побажавши їм міцного здоров’я, наснаги та подальших успіхів на благо їхнє та Університету.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Вченої ради Л.В. Губерського про роботу Вченої ради у 2020/2021 навчальному році, Вчена рада констатувала, що упродовж вказаного періоду значну увагу було приділено питанням забезпечення якості освіти, науково-дослідній роботі та діяльності у сфері трансферу технологій Університету, інноваційному розвитку й репутаційній політиці Університету, ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів, популяризації освітніх програм Університету в країнах світу, навчально-виховного процесу й перспективам розвитку студентського самоврядування Університету, а також прийняла рішення вважати роботу упродовж звітного періоду задовільною.

Голова Вченої ради Л.В. Губерський також представив на розгляд членів Вченої ради проєкт плану роботи Вченої ради на 2021/2022 навчальний рік, складу Постійних комісій Вченої ради та плану їхньої роботи. Після жвавого обговорення вказаного питання було прийнято рішення врахувати відповідні пропозиції задля доопрацювання вказаних документів та подальшого їх затвердження на наступному засіданні Вченої ради.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи Г.М. Толстанової та директора Наукової бібліотеки імені М. Максимовича О.О. Сербіна «Про відповідність наукових видань Університету вимогам МОН України щодо фахових видань категорії А», Вчена рада прийняла відповідне рішення.

З-поміж інших питань, щодо яких Вчена рада прийняла позитивне рішення, були – внесення змін до Положення про Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка; про видачу дипломів здобувачам ступеня доктора філософії; затвердження звітів стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

 

 

Вчений секретар                                               Світлана ДЯЧЕНКО