Інформація про роботу Вченої ради від 01 березня 2021 року

У перший понеділок березня відбулося чергове засідання Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка в режимі online з огляду на продовження карантинних обмежень.

На початку засідання Голова Вченої ради Л.В. Губерський привітав лауреатів Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка із присудженням їм цієї високої нагороди – професора кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин А.С. Філіпенка,  професора кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету Т. А. Мельника, доцента кафедри математичної фізики механіко-математичного  факультету А.П. Креневича, професора кафедри фінансів економічного факультету З.С. Варналія, доцента кафедри експериментальної фізики фізичного факультету В.О. Губанова, старшу наукову співробітницю, завідувачку НДЛ «Електронно-оптичних процесів» фізичного факультету А. П. Науменко, асистента кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики Ю.М. Шевчук, доцента кафедри політичних наук філософського факультету І.І. Петренка, аспірантку 3 року навчання кафедри мікробіології та імунології ННЦ «Інститут біології та медицини» В.О. Стецьку, аспірантку 4 року навчання кафедри зарубіжної літератури Інституту філології О.В. Савич.

Голова Вченої ради Л.В. Губерський також привітав директора Інституту післядипломної освіти, проф. Н. В. Ткаченко з присвоєнням почесного звання «Заслужений економіст України».

Насамкінець урочистої частини в.о. ректора привітав членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження у період з 16 лютого по 01 березня 2021 року, побажавши їм міцного здоров’я, натхнення та нових перемог.

Розгляд кадрових питань розпочався із питання щодо переукладення контрактів з двома науково-педагогічними працівниками кафедри фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу. Після жвавого обговорення, до якого долучилася також завідувачка кафедри фізичного виховання та спорту НСК Т.І. Кочергіна, Вчена рада Університету прийняла відповідне рішення.

Заслухавши інформацію голови Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи С.А. Вижви щодо розгляду питання про підтримку робіт та включення кандидатур до авторського колективу претендентів іншої установи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, Вчена рада ухвалила підтримати роботи відповідного закладу вищої освіти, наукової і державної установи, а також проголосувала за включення до їхнього складу авторських колективів чотирьох видатних співробітників Університету.

З науковою доповіддю «Медицина в Університеті Святого Володимира: перші кроки» виступив декан історичного факультету І.К. Патриляк. Доповідач окреслив основні етапи розвитку медичного факультету в Університеті Святого Володимира, зосередивши увагу присутніх на принципах роботи його підрозділів, зокрема факультетських клінік. Після обговорення Вчена рада ухвалила інформацію взяти до відома, подякувати доповідачеві за ґрунтовну доповідь, побажати успіхів, натхнення для подальших наукових звершень та усіляких гараздів на благо Університету.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи О.І. Жилінської «Галузеві диспропорції вступу до аспірантури та ефективність освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», Вчена рада відзначила, що аспірантура в Університеті є найбільшою і найпотужнішою в Україні науковою школою підготовки кадрів вищої кваліфікації з віковими традиціями. У 2020 році Університет забезпечував підготовку 844 осіб (3,3%) за найвищих обсягів державного замовлення серед українських ЗВО, що склало минулого року 130 місць.

Доповідачка наголосила, що Університет впевнено нарощує свої позиції академічного лідерства, розвиваючи та вдосконалюючи третій рівень вищої освіти за природничими та соціогуманітарними спеціальностями. Водночас розвиток PhD-підготовки в Університеті потребує актуалізації питань ліцензування підготовки докторів філософії з нових спеціальностей, насамперед з медичних спеціальностей у ННЦ «Інститут біологiї та медицини», розроблення і внесення актуальних змін до акредитованих ОНП підготовки докторів філософії із затвердженням відповідних стандартів, продовження роботи над підвищенням якості PhD-підготовки.

З-поміж інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою радою прийняті позитивні рішення, були – затвердження Положення про розрахунок надбавок викладачам, які проводять навчальний процес англійською мовою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, підтримка видатних науково-педагогічних працівників інших закладів вищої освіти та наукових установ, які висуваються кандидатами у дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти НАН України за відповідними спеціальностями, затвердження форм документів про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка та їхніх технічних описів тощо.

 

Вчений секретар                                                          С.І. Дяченко