Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурсна заміщення вакантних посад і посад, вакантних з 01.07.2020 року

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад і посад, вакантних з 01.07.2020 року, опубліковане в газеті “Сучасна освіта України”

(№21 від 25 травня 2020 року)

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад і посад,

вакантних з 01.07.2020 року

 

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини»

– доцент кафедри фундаментальної медицини – 2

– доцент кафедри фізіології людини і тварин – 1

– доцент кафедри біомедицини – 1

– доцент кафедри внутрішньої медицини – 1

– доцент кафедри вірусології – 1

– доцент кафедри біології рослин – 1

– асистент кафедри біохімії – 2

– асистент кафедри хірургії – 1

– асистент кафедри мовної підготовки – 1

– асистент кафедри анатомії та патологічної фізіології – 1

– асистент кафедри біології  рослин – 1

 

Інститут високих технологій

– доцент кафедри супрамолекулярної хімії – 1

– доцент кафедри нанофізики конденсованих середовищ – 1

– асистент кафедри теоретичних основ високих технологій – 1

 

Навчально-науковий інститут «Інститут геології»

– доцент кафедри геофізики – 1

– асистент кафедри геоінформатики – 1

– асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології – 1

Інститут журналістики

– доцент (0,25 ставки) кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 1

– доцент (0,5 ставки) кафедри реклами та зв’язків з громадськістю –       1

– доцент (0,75 ставки) кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 1

– доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 1

– доцент кафедри телебачення та радіомовлення – 1

– доцент (0,5 ставки) кафедри мови та стилістики – 1

– доцент кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну – 1

– доцент кафедри соціальних комунікацій – 1

 

Інститут міжнародних відносин

– доцент кафедри іноземних мов – 1

– доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин – 1

– доцент кафедри міжнародного права – 2

– доцент кафедри міжнародного приватного права –1

– доцент кафедри міжнародного регіонознавства – 1

– асистент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики –1

– асистент кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби – 1

– асистент кафедри міжнародного регіонознавства – 1

– викладач кафедри іноземних мов – 1

 

Інститут філології

 • доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації –1
 • доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів – 1

–    доцент (0,75 ставки) кафедри іноземних мов математичних факультетів – 1

 • доцент кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів– 2
 • доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів – 1

–  доцент кафедри іноземних природничих факультетів – 1

 • доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 1
 • доцент (0,25 ставки) кафедри слов’янської філології – 1
 • доцент (0,5 ставки) кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу – 1

–    доцент (0,5 ставки) кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 1

 • доцент кафедри тюркології – 1
 • доцент (0,5 ставки) кафедри тюркології – 1
 • асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації – 2
 • асистент кафедри германської філології та перекладу – 1
 • асистент (0,5ставки) кафедри германської філології та перекладу – 1

–    асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів – 1

 • асистент (0,5 ставки) кафедри іноземних мов природничих факультетів – 1
 • асистент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 2
 • асистент кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова – 2
 • асистент кафедри романської філології – 1
 • асистент кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу – 1
 • асистент (0,5 ставки) кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу – 1
 • асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 2
 • асистент кафедри тюркології – 1
 • асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики – 1
 • асистент (0,25 ставки) кафедри романської філології – 1

–    асистент кафедри стилістики та мовної комунікації –1

 

Географічний факультет

– доцент кафедри країнознавства та туризму – 1

– доцент кафедри географії України – 1

– доцент кафедри економічної та соціальної географії – 1

– асистент кафедри країнознавства та туризму – 2

– асистент (0,5 ставки) кафедри країнознавства та туризму – 1

 

Економічний факультет

– доцент кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки – 1

– доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності – 1

– доцент кафедри іноземних мов – 2

– доцент кафедри обліку та аудиту – 2

– доцент кафедри статистики та демографії – 2

доцент кафедри фінансів – 1

доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 1

– доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу – 1

– асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 4

– асистент кафедри економічної кібернетики – 2

– асистент кафедри економіки підприємства – 2

– асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 1

– асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності – 1

– асистент кафедри фінансів – 1

 

Факультет інформаційних технологій

 • доцент кафедри технологій управління – 3
 • доцент кафедри інтелектуальних технологій – 2
 • доцент кафедри прикладних інформаційних систем – 1
 • доцент кафедри програмних систем і технологій – 4
 • доцент кафедри мережевих та інтернет технологій – 1
 • доцент кафедри інформаційних систем та технологій – 3
 • асистент кафедри інформаційних систем та технологій – 2
 • асистент кафедри програмних систем і технологій – 1
 • асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації – 1
 • асистент кафедри інтелектуальних технологій – 1
 • асистент кафедри прикладних інформаційних систем – 1

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

– доцент кафедри теорії та технології програмування – 1

– асистент кафедри теоретичної кібернетики – 1

– асистент кафедри дослідження операцій – 1

 

Механіко-математичний факультет

– доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики – 2

– асистент кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь – 1

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

– доцент (0,5 ставки) кафедри математики та теоретичної радіофізики – 1

– асистент кафедри комп’ютерної інженерії – 1

– асистент кафедри нанофізики та наноелектроніки – 1

 

Факультет психології

– доцент кафедри соціальної психології – 1

– доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки – 1

– доцент кафедри загальної психології – 1

– доцент кафедри психології розвитку – 2

– асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології – 1

– асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки – 1

 

Факультет соціології

– доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень – 1

доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин – 1

 

Фізичний факультет

– доцент кафедри квантової теорії поля – 1

– доцент кафедри експериментальної фізики – 1

– доцент кафедри квантової теорії поля – 1

– доцент кафедри молекулярної фізики – 2

– доцент кафедри фізики металів – 1

– доцент кафедри ядерної фізики – 1

– асистент кафедри загальної фізики – 2

– асистент кафедри експериментальної фізики – 1

– асистент кафедри квантової теорії поля – 1

– асистент (0,5 ставки) кафедри квантової теорії поля – 1

Філософський факультет

– доцент (0,25 ставки) кафедри державного управління – 1

– асистент кафедри державного управління –1

Хімічний факультет

– доцент кафедри аналітичної хімії – 1

– доцент (0,5 ставки) кафедри неорганічної хімії – 1

– асистент кафедри аналітичної хімії – 1

Юридичний факультет

доцент кафедри конституційного права – 1

доцент кафедри правосуддя – 1

доцент кафедри кримінального права та кримінології – 2

– доцент кафедри історії права та держави – 1

доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення – 2

доцент кафедри іноземних мов –3

доцент кафедри інтелектуальної власності – 2

доцент кафедри фінансового права – 1

доцент кафедри господарського права – 1

– асистент кафедри теорії права та держави – 1

– асистент кафедри фінансового права – 2

асистент кафедри господарського права – 1

асистент кафедри кримінального права та кримінології – 1

Вимоги до претендентів на посади доцента: науковий ступінь або вчене звання; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади асистента, викладача: науковий ступінь (або ступінь магістра) або вчене звання; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання; список наукових праць, винаходів, публікацій.

Документи подаються вченому секретарю відповідного факультету/інституту.

Примітка: Університет житлом не забезпечує.