Склад Вченої ради

Склад Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

І. За посадою:

1. Губерський Леонід Васильович – ректор Університету
2. Закусило Олег Каленикович – перший проректор
3. Бех Петро Олексійович – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки)
4. Бугров Володимир Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи
5. Мартинюк Віктор Семенович – проректор з наукової роботи
6.  Рожко Олександр Дмитрович  – проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток)
7.  Дяченко Світлана Іванівна  – вчений секретар Вченої ради
8. Денисенко Валентина Петрівна  – головний бухгалтер Університету
9. Саленко Ірина Володимирівна – начальник юридичного відділу
10. Цвих Володимир Федорович -голова Первинної профспілкової організації
11. Сербін Олег Олегович – директор Національної бібліотеки ім. М. Максимовича
12. Сасін Владислав Олександрович  -голова Студентського парламенту Університету
13.  Толок Ігор Вікторович – начальник Військового інституту
14. Остапченко Людмила Іванівна – директор ННЦ «Інститут біології та медицини»
15. Михайлов Володимир Альбертович  – директор ННІ «Інститут геології»
16. Різун Володимир Володимирович  – директор інституту журналістики
17. Копійка Валерій Володимирович -директор інституту міжнародних відносин
18. -директор інституту післядипломної освіти
19.  Литвиненко Олександр Сергійович – начальник інституту Управління державної охорони України
20. Семенюк Григорій Фокович – директор інституту філології
21. Олійник Ярослав Богданович – декан географічного факультету
22. Ігнатюк Анжела Іванівна – декан економічного факультету
23.  Патриляк Іван Казимирович -декан історичного факультету
24. Городній Михайло Федорович – декан механіко-математичного факультету
25. – декан факультету інформаційних технологій
26. Анісімов Анатолій Васильович – декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики
27. Данилюк Іван Васильович – декан факультету психології
28. Анісімов Ігор Олексійович – декан факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
29. Горбачик Андрій Петрович – декан факультету соціології
30. Макарець Микола Володимирович – декан фізичного факультету
31. Конверський Анатолій Євгенович – декан філософського факультету
32. Воловенко Юліан Михайлович – декан хімічного факультету
33. Гриценко Іван Сергійович – декан юридичного факультету
34.  Ільченко Володимир Васильович -директор інституту високих технологій
35. Єфіменко Володимир Михайлович – директор Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка
36. Котенко Віталій Миколайович – заступник голови Первинної профспілкової організації Університету
37. Кирилюк Федір Михайлович – голова Ради ветеранів Університету
38.  Щербина Вікторія Сергіївна – заступник голови Первинної профспілкової організації Університету по роботі зі студентами

 

ІІ.Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обрані з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії:

1. Добровольський Віктор Броніславович -начальник факультету військової підготовки Військового інституту, полковник
2. Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ННЦ «Інститут біології та медицини»
3. Грабчук Галина Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри супрамолекулярної хімії, заступник директора з науково-педагогічної роботи ІВТ
4. Карпенко Олексій Миколайович – доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри нафти і газу ННІ «Інститут геології»
5. Сидоренко Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії журналістики інституту журналістики
6. Шнирков Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин інституту міжнародних відносин
7. Шевченко Володимир Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник директора інституту післядипломної освіти з науково-педагогічної роботи
8. Куцевич Максим Петрович – доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології
9. Грицик Людмила Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості інституту філології
10. Сніжко Сергій Іванович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри метеорології і кліматології географічного факультету
11. Базилевич Віктор Дмитрович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки економічного факультету
12. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету
13. Перестюк Микола Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету, академік НАН України
14. Бурлачук Леонід Фокович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психодіагностики і клінічної психології факультету психології, академік НАПН України
15. Чепак Валентина Василівна – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри галузевої соціології факультету соціології
16. Бичков Олексій Сергійович – доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій
17. Висоцький Володимир Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
18. Івченко Василь Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету
19. Шляхтун Петро Панасович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політичних наук філософського факультету
20. Слободяник Микола Семенович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії хімічного факультету, член-кореспондент НАН України
21. Кузнецов Віталій Володимирович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін інституту УДО України
22. Наконечний Олександр Григорович  – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики

 

ІІІ.Виборні представники з числа інших працівників Університету, які працюють в ньому на постійній основі:

1. Куровська Людмила Францівна -завідувач навчальної лабораторії кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини»
2. Новікова Ганна Леопольдівна – директор ВПЦ «Київський університет»

 

ІV.Виборні представники з числа аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів:

1.Олійник Руслан Юрійович- аспірант І року навчання кафедри державного управління філософського факультету.

2.Сліпачук Лада Олексіївна- аспірантка І року навчання кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій

V.Керівники виборних органів первинної профспілкової організації (студенти):

 

1. Чубенко Марія Дмитрівна  студентка 3 курсу ОР «Бакалавр» економічного факультету
2.  М’якота Дмитро Сергійович член профкому, голова профбюро студентів фізичного факультету, студент 4 курсу фізичного факультету.
3.  Юрченко Олена Володимирівна  член профкому, голова профбюро студентів ННЦ «Інститут біології та медицини», студентка 4 курсу ННЦ «Інститут біології та медицини»

VI. Виборні представники з числа керівників органів студентського самоврядування Університету:

1. Кікоть Анастасія Костянтинівна -студентка 2 року навчання ОР “Магістр” інституту філології
2. Дідковський Артур В’ячеславович -студент 3 курсу ОР “Бакалавр” спеціальності “Економічна та соціальна географія” географічного факультету
3. Шамрай Денис Ігорович – студент 3 курсу ОР “Бакалавр” спеціальності “Хімія” інституту високих технологій

СКЛАД ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ВЧЕНОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Постійна комісія Вченої ради з питань організації освітнього процесу:

 1. Остапченко Людмила Іванівна – директор ННЦ “Інститут біології та медицини”, голова комісії;
 2. Білявська Ольга Борисівна – начальник ПФВ;
 3. Бугров Володимир Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи;
 4. Болюбаш Ярослав Якович – помічник проректора з науково-педагогічної роботи;
 5. Гожик Андрій Петрович – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ “Інститут геології”, директор Науково-методичного центру організації навчального процесу;
 6. Городній Михайло Федорович – декан механіко-математичного факультету;
 7. Грабчук Галина Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри супрамолекулярної хімії, заступник директора з науково-педагогічної роботи інституту високих технологій;
 8. Гречка Станіслав Олександрович – голова Студентського парламенту Університету;
 9. Грицик Людмила Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії літератури, теорії літератури і літературної творчості інституту філології;
 10. Данилюк Іван Васильович – декан факультету психології;
 11. Конверський Анатолій Євгенович – декан філософського факультету;
 12. Макарець Микола Володимирович – декан фізичного факультету;
 13. Різун Володимир Володимирович – директор інституту журналістики;
 14. Савінайнен Лариса Петрівна – провідний інженер ННЦ “Інститут біології та медицини”, секретар комісії;
 15. Товмаш  Дмитро Анатолійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету, член профком Університету;
 16. Филюк Галина Михайлівна – завідувач кафедри економічного підприємництва економічного факультету, професор, голова профбюро економічного факультету;
 17. Чепак Валентина Василівна – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри галузевої соціології факультету соціології.

Постійна комісія Вченої ради з питань організації наукової роботи:

 1. Анісімов Ігор Олексійович — декан факультету радіофізики, електроніки та комп”ютерних систем, голова комісії;
 2. Мартинюк Віктор Семенович – проректор з наукової роботи;
 3. Єфіменко Володимир Михайлович – директор Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка;
 4. Івченко Василь Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету;
 5. Ігнатюк Анжела Іванівна – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії економічного факультету,  декан економічного факультету;
 6. Лавренюк Ярослав Васильович – доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри і математичної логіки механіко-математичного факультету;
 7. Москвіна Вікторія Сергіївна – кандидат хімічних наук, заступник голови Ради молодих учених Університету;
 8. Наконечний Олександр Григорович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики;
 9. Сербін Олег Олегович – директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича;
 10. Сидоренко Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії журналістики інституту журналістики;
 11. Слободяник Микола Семенович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії хімічного факультету;
 12. Толстанова Ганна Миколаївна – начальник НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 13. Шляхтун Петро Панасович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політичних наук філософського факультету;
 14. Шнирков Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин інституту міжнародних відносин.

Постійна комісія Вченої ради з гуманітарних питань:

 1. Семенюк Григорій Фокович – директор інституту філології, голова комісії;
 2. Бугров Володимир Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи;
 3. Даниленко Сергій Анатолійович – доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних медіакомунвкацій та комунікативних технологій інституту міжнародних відносин;
 4. Добржанська Олена Леонідівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації, директор Центру комунікацій Університету;
 5. Кирилюк Федір Михайлович – доктор філософських наук, професор кафедри політології філософського факультету, голова Ради ветеранів Університету;
 6. Куровська Людмила Францівна – завідувач навчальної лабораторії кафедри біохімії ННЦ “Інститут біології та медицини”;
 7. Кікоть Анастасія Костянтинівна – голова студпарламенту інституту філології, член Громадської ради при МОН України, студентка І курсу ОР “Магістр”  інституту філології;
 8. Лібак Ірина Іванівна – директор Cтудмістечка Університету;
 9. Максименко Надія Євгенівна – директор Молодіжного центру культурно-естетичного виховання КНУ імені Тараса Шевченка;
 10. Обушний Микола Іванович – доктор політичних наук, професор кафедри політології філософського факультету;
 11. Прихода Ярослава Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи і редагування інституту журналістики;
 12. Різник Сергій Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики інституту філології;
 13. Рогожа Марія Михайлівна – доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету;
 14. Русин Мирослав Юрійович – кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри української філософії і культури філософського факультету;
 15. Черноус Світлана Миколаївна – кандидат юридичних  наук, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету;
 16. Шевель Святослав Миколайович – кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики інституту філології, секретар комісії;
 17. Шевченко Володимир Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник директора інституту післядипломної освіти з науково-педагогічної роботи.

Постійна комісія Вченої ради з питань перспективного розвитку:

 1. Ільченко Володимир Васильович – директор інституту високих технологій, голова комісії;
 2. Рожко Олександр Дмитрович – проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток);
 3. Висоцький Володимир Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем;
 4. Дідковський Артур В’ячеславович – студент 3 курсу ОР “Бакалавр” спеціальності “Економічна та соціальн географія” географічного факультету;
 5. Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ННЦ “Інститут біології та медицини”;
 6. Лущик Сергій Володимирович – генеральний директор корпорації “Науковий парк Київський національний університет імені Тараса Шевченка”;
 7. Михайлов Володимир Альбертович – директор ННІ “Інститут геології”;
 8. Пижик Андрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри новітньої історії України історичного факультету;
 9. Степанець Інна Олександрівна – керівник сектору працевлаштування НМЦ ОНП;
 10. Чомко Дмитро Федорович – кандидат геологічних наук, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології ННІ “Інститут геології”, заступник голови профкому Університету.
 11. Юрченко Олена Володимирівна – член профкому, голова профбюро студентів ННЦ “Інститут біології та медицини”, студентка 4 курсу ННЦ “Інститут біології та медицини”.

Постійна правнича комісія Вченої ради:

 1. Гриценко Іван Сергійович – декан юридичного факультету, голова комісії;
 2. Бортник Сергій Юрійович – доктор географічний наук, професор, завідувач кафедри землезнавства та геоморфології  географічного факультету;
 3. Котенко Віталій Миколайович – кандидат юридичних наук, заступник голови профкому Університету;
 4. Крижанівський Віктор Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету;
 5. Кузнецов Віталій Володимирович – доктор економічних наук, професор, начальник кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін Інституту УДО України;
 6. Куцевич Максим Петрович – кандидат юридичних наук, заступник декана юридичного факультету;
 7. Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ННЦ “Інститут біології та медицини”;
 8. Миронова Валентина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики інституту філології;
 9. Мінгазутдінов Ігор Олександрович – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора інституту міжнародних відносин з науково-педагогічної роботи;
 10. Отраднова Олеся Олександрівна – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права, заступник декана юридичного факультету;
 11. Саленко Ірина Володимирівна – начальник юридичного відділу Університету;
 12. Сушик Ольга Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права юридичного факультету;
 13. Цюра Вадим Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права юридичного факультету;
 14. Черноус Світлана Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету;
 15. Яновська Олександра Григорівна – доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя юридичного факультету;
 16. Щербина Вікторія Сергіївна – заступник голови Первинної профспілкової організації Університету по роботі зі студентами.

Постійна бюджетно-фінансова комісія Вченої ради:

 1. Рожко Олександр Дмитрович – проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток), голови комісії;
 2. Базилевич Вікторович Дмитрович – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету;
 3. Березіна Світлана Борисівна – кандидат економічних наук, доктор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного  факультету;
 4. Бичков Олексій Сергійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних   технологій;
 5. Білявська Ольга Борисівна – начальник планово-фінансового відділу;
 6. Васильченко Оксана Петрівна – доктор економічних наук, професор кафедри конституційного права юридичного факультету;
 7. Денисенко Валентина Петрівна – головний бухгалтер Університету;
 8. Карпенко Олексій Миколайович – доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри нафти і газу ННІ “Інститут геології”;
 9. Мисака Ганна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету, секретар комісії;
 10. Олійник Ярослав Богданович – декан географічного факультету;
 11. Приказюк Наталія Валентинівна – доктор економічних наук, доцент, виконувач обов’язків завідувача кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету;
 12. Ткаченко Наталія Володимирівна – виконувач обов’язків директора інституту післядипломної освіти;
 13. Цвих Володимир Федорович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології філософського факультету, голова Первинної профспілкової організації Університету;
 14. Чубенко Марія Дмитрівна – член профкому, голова профбюро студентів економічного факультету, студентка 3 курсу ОР “Бакалавр” економічного факультету.

Постійна комісія Вченої ради з кадрових питань:

 1. Закусило Олег Каленикович – перший проректор, голова комісії;
 2. Воловенко Юліан Михайлович – декан хімічного факультету;
 3.  Головко Інна Юріївна – старший інспектор НМЦОНП, секретар комісії;
 4. Іванченко Олексій Геннадійович – начальник відділу кадрів;
 5. Олійник Ярослав Богданович – декан географічного факультету;
 6. Перестюк Микола Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету;
 7. Цвих Володимир Федорович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології філософського факультету, голова профкому Університету.

Постійна історико-меморіальна комісія Вченої ради:

 1. Патриляк Іван Казимирович – декан історичного факультету, голова комісії;
 2. Кирилюк Федір Михайлович – професор філософського факультету, голова Ради ветеранів Університету;
 3. Короткий Віктор Андрійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої та нової історії України історичного факультету;
 4. Круглова Людмила Борисівна – директор Музею історії КНУ імені Тараса Шевченка, секретар комісії;
 5. Латиш Юрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії світового українства історичного факультету;
 6. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович – доктор історичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету;
 7. Новікова Ганна Леопольдівна – директор ВПЦ «Київський університет»;
 8. Русин Мирослав Юрійович – кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри української філософії та культури філософського факультету;
 9. Савченко Григорій Петрович –  кандидат історичних наук, професор кафедри новітньої історії України історичного факультету;
 10. Сергійчук Володимир Іванович –  доктор історичних наук, професор кафедри давньої та нової історії України історичного факультету, виконувач обов’язків завідувача кафедри історії світового українства історичного факультету;

Постійна комісія Вченої ради з питань міжнародного співробітництва:

 1. Копійка Валерій Володимирович – директор інституту міжнародних відносин, голова комісії;
 2. Бех Петро Олексійович – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки);
 3. Анісімов Анатолій Васильович – декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики;
 4. Горбачик Андрій Петрович – декан факультету соціології;
 5. Кравченко Андрій Олександрович – начальник відділу міжнародного співробітництва Університету;
 6. Луцишин Зоряна Орестівна – доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, заступник директора НМЦ ОНП;
 7. Сніжко Сергій Іванович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри метеорології та кліматології географічного факультету;
 8. Соболєвська Любов Сергіївна – кандидат філософських наук, начальник відділу академічної мобільності;
 9. Усатенко Галина Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач підготовчого відділення.

Постійна комісія Вченої ради з питань етики:

 1. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету, голова комісії;
 2. Батенко Єлізавета Геннадіївна – студентка третього курсу ОР «Бакалавр» юридичного факультету;
 1. Вакал Євген Сергійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету;
 1. Кондратьєва Ірина Владиславівна – доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри релігієзнавства філософського факультету, керівник Центру виховної роботи Університету;
 1. Недзельська Вікторія Миколаївна – провідний фахівець Музею історії Університету, координатор Ради ветеранів Університету, секретар комісії;
 1. Нетреба Андрій В’ячеславович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики і теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем;
 1. Новохацька Луїза Павлівна – фахівець першої категорії відділу по роботі зі студентами Університету;
 1. Олійник Руслан Юрійович – аспірант першого року навчання кафедри державного управління філософського факультету;
 1. Рогожа Марія Михайлівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету;
 2. ліпачук Лада Олексіївна – аспірантка першого року навчання кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій;
 3. Чепак Валентина Василівна – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри галузевої соціології факультету соціології; 
 4. Чубенко Марія Дмитрівна – студентка третього курсу ОР «Бакалавр», член профкому, голова профбюро студентів економічного факультету.