Склад Вченої ради

Склад Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

І. За посадою:

1. Губерський Леонід Васильович – ректор Університету
2. Закусило Олег Каленикович – перший проректор
3. Бех Петро Олексійович – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки)
4. Бугров Володимир Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи
5. Жилінська Оксана Іванівна – проректор з наукової роботи
6.  Рожко Олександр Дмитрович  – проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток)
7.  Дяченко Світлана Іванівна  – вчений секретар Вченої ради
8. Денисенко Валентина Петрівна  – головний бухгалтер Університету
9. Саленко Ірина Володимирівна – начальник юридичного відділу
10. Цвих Володимир Федорович -голова Первинної профспілкової організації
11. – директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича
12.  -голова Студентського парламенту Університету
13.  Толок Ігор Вікторович – начальник Військового інституту
14. Остапченко Людмила Іванівна – директор ННЦ «Інститут біології та медицини»
15.  Вижва Сергій Андрійович  – директор ННІ «Інститут геології»
16. Різун Володимир Володимирович  – директор Інституту журналістики
17. Копійка Валерій Володимирович -директор інституту міжнародних відносин
18. Ткаченко Наталія Володимирівна -директор Інституту післядипломної освіти
19.  Горова Оксана Борисівна – начальник Інституту Управління державної охорони України
20. Семенюк Григорій Фокович – директор Інституту філології
21. – декан географічного факультету
22. Ігнатюк Анжела Іванівна – декан економічного факультету
23.  Патриляк Іван Казимирович -декан історичного факультету
24.  Безущак Оксана Омелянівна – декан механіко-математичного факультету
25.  Снитюк Віталій Євгенович – декан факультету інформаційних технологій
26. Анісімов Анатолій Васильович – декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики
27. Данилюк Іван Васильович – декан факультету психології
28.  Нетреба Андрій Вячеславович – декан факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
29.  Чепак Валентина Василівна – декан факультету соціології
30. Макарець Микола Володимирович – декан фізичного факультету
31. Конверський Анатолій Євгенович – декан філософського факультету
32.  Воловенко Юліан Михайлович – декан хімічного факультету
33. – директор Інституту права
34.  Ільченко Володимир Васильович -директор Інституту високих технологій
35. Єфіменко Володимир Михайлович – директор Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка
36.  Кирилюк Федір Михайлович – голова Ради ветеранів Університету
 37.  Котенко Віталій Миколайович  – заступник голови Первинної профспілкової організації Університету
 38.  Чомко Дмитро Федорович  – заступник голови Первинної профспілкової організації Університету

 

 

ІІ.Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обрані з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії:

1. Добровольський Віктор Броніславович -начальник факультету військової підготовки Військового інституту, полковник
2. Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ННЦ «Інститут біології та медицини»
3. Грабчук Галина Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри супрамолекулярної хімії, заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту високих технологій
4. Шнюков Сергій Євгенович – доктор геологічних наук, доцент, завідувач кафедри мінералогії ННІ «Інститут геології»
5. Сидоренко Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії журналістики Інституту журналістики
6. Шнирков Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин
7. Шевченко Володимир Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник директора Інституту післядипломної освіти з науково-педагогічної роботи
8. Шибіко Василь Петрович – кандидат юридичних наук, професор кафедри правосуддя Інституту права
9. Голубовська Ірина Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології
10. Мезенцев Костянтин Володимирович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету
11. Базилевич Віктор Дмитрович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки економічного факультету
12. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету
13. Перестюк Микола Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету, академік НАН України
14. Чуйко Олена Василівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології
15. Бичков Олексій Сергійович – доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій
16. Анісімов Ігор Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізичної електроніки факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
17. Івченко Василь Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету
18. Савченко Ірина Олександрівна – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри  хімії високомолекулярних сполук хімічного факультету
19.  Наконечний Олександр Григорович  – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики

 

ІІІ.Виборні представники з числа інших працівників Університету, які працюють в ньому на постійній основі:

1. Куровська Людмила Францівна -завідувач навчальної лабораторії кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини»
2. Черняк Віктор Анатолійович – директор Університетської клініки

 

ІV.Виборні представники з числа аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів:

  1. Гречка Станіслав Олександрович- аспірант ІІ року навчання Інституту філології.

2. Кловак Вікторія Олегівна – аспірантка ІІ року навчання хімічного факультету.

V.Керівники виборних органів первинної профспілкової організації (студенти):

  1. Горбань Марія Миколаївна – член профкому, голова профбюро студентів ННЦ «Інститут біології та медицини», студентка 3 курсу ННЦ «Інститут біології та медицини».
  2.  Прищепа Максим Дмитрович – член профкому, голова профбюро студентів історичного факультету, студент 2 курсу історичного факультету.
  3. Палагнюк Вікторія Олексіївна – член профкому, голова профбюро студентів Інституту права, студентка 2 курсу Інституту права

 

VI. Виборні представники з числа керівників органів студентського самоврядування Університету: