Склад Вченої ради

Склад Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

І. За посадою:

1. Губерський Леонід Васильович – ректор Університету
2. Закусило Олег Каленикович – перший проректор
3. Бех Петро Олексійович – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки)
4. Бугров Володимир Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи
5. Мартинюк Віктор Семенович – проректор з наукової роботи
6.  Рожко Олександр Дмитрович  – проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток)
7.
8. Дяченко Світлана Іванівна – вчений секретар Вченої ради
9. Денисенко Валентина Петрівна – головний бухгалтер Університету
10. Саленко Ірина Володимирівна – начальник юридичного відділу
11. Цвих Володимир Федорович -голова Первинної профспілкової організації
12. Сербін Олег Олегович – директор Національної бібліотеки ім. М. Максимовича
13. Гречка Станіслав Олександрович -голова Студентського парламенту Університету
14.  Толок Ігор Вікторович – начальник Військового інституту
15. Остапченко Людмила Іванівна – директор ННЦ «Інститут біології та медицини»
16. Михайлов Володимир Альбертович – директор ННІ «Інститут геології»
17. Різун Володимир Володимирович – директор інституту журналістики
18. Копійка Валерій Володимирович -директор інституту міжнародних відносин
19.  Рожко Олександр Дмитрович -директор інституту післядипломної освіти
20. Чайковський Владислав Анатолійович – начальник інституту Управління державної охорони
21. Семенюк Григорій Фокович – директор інституту філології
22. Олійник Ярослав Богданович – декан географічного факультету
23.  Ігнатюк Анжела Іванівна – декан економічного факультету
24. Патриляк Іван Казимирович -декан історичного факультету
25. Городній Михайло Федорович – декан механіко-математичного факультету
26. Тесля Юрій Миколайович – декан факультету інформаційних технологій
27. Анісімов Анатолій Васильович – декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики
28. Данилюк Іван Васильович – декан факультету психології
29. Анісімов Ігор Олексійович – декан факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
30. Горбачик Андрій Петрович – декан факультету соціології
31. Макарець Микола Володимирович – декан фізичного факультету
32. Конверський Анатолій Євгенович – декан філософського факультету
33. Воловенко Юліан Михайлович – декан хімічного факультету
34. Гриценко Іван Сергійович – декан юридичного факультету
35.  Ільченко Володимир Васильович -директор інституту високих технологій
36. Єфіменко Володимир Михайлович – директор Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка
37. Котенко Віталій Миколайович – заступник голови Первинної профспілкової організації Університету
38. Кирилюк Федір Михайлович – голова Ради ветеранів Університету
39. Щербина Вікторія Сергіївна – заступник голови Первинної профспілкової організації Університету по роботі зі студентами

 

ІІ.Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обрані з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії:

1. Добровольський Віктор Броніславович -начальник факультету військової підготовки Військового інституту, полковник
2. Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ННЦ «Інститут біології»
3. Грабчук Галина Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри супрамолекулярної хімії, заступник директора з науково-педагогічної роботи ІВТ
4. Карпенко Олексій Миколайович – доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри нафти і газу ННІ «Інститут геології»
5. Сидоренко Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії журналістики інституту журналістики
6. Шнирков Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин інституту міжнародних відносин
7. Шевченко Володимир Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник директора інституту післядипломної освіти з науково-педагогічної роботи
8. Куцевич Максим Петрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології
9. Грицик Людмила Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри компаративістики та літературної творчості інституту філології
10. Сніжко Сергій Іванович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри метеорології і кліматології географічного факультету
11. Базилевич ВІктор Дмитрович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки економічного факультету
12. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету
13. Перестюк Микола Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету, академік НАН України
14. Бурлачук Леонід Фокович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психодіагностики і клінічної психології факультету психології, академік АПН України
15. Чепак Валентина Василівна – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри галузевої соціології факультету соціології
16. Бичков Олексій Сергійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмування та комп’ютерної техніки факультету інформаційних технологій
17. Висоцький Володимир Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
18. Івченко Василь Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету
19. Шляхтун Петро Панасович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політичних наук філософського факультету
20. Слободяник Микола Семенович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії хімічного факультету, член-кореспондент НАН України
21. Лавренюк Ярослав Васильович – доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри та математичної логіки, старший науковий співробітник
 22.  Кузнецов Віталій Володимирович  – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін інституту УДО України

 

ІІІ.Виборні представники з числа інших працівників Університету, які працюють в ньому на постійній основі:

1. Куровська Людмила Францівна -завідувач навчальної лабораторії кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології»
2. Новікова Ганна Леопольдівна – директор ВПЦ «Київський університет»

 

ІV.Виборні представники з числа аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів:

1.Олійник Руслан Юрійович- аспірант І року навчання кафедри державного управління філософського факультету.

2.Сліпачук Лада Олексіївна- аспірантка І року навчання кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій

V.Керівники виборних органів первинної профспілкової організації (студенти):

 

1. Чубенко Марія Дмитрівна  -студентка 3 курсу ОР «Бакалавр» економічного факультету
2.  М’якота Дмитро Сергійович член профкому, голова профбюро студентів фізичного факультету, студент 4 курсу фізичного факультету.
3.  Юрченко Олена Володимирівна  член профкому, голова профбюро студентів ННЦ «Інститут біології та медицини», студентка 4 курсу ННЦ «Інститут біології та медицини»

VI. Виборні представники з числа керівників органів студентського самоврядування Університету:

1. Кікоть Анастасія Костянтинівна -студентка 1 курсу ОР “Магістр” інституту філології
2. Дідковський Артур В’ячеславович -студент 3 курсу ОР “Бакалавр” спеціальності “Економічна та соціальна географія” географічного факультету
3. Шамрай Денис Ігорович – студент 3 курсу ОР “Бакалавр” спеціальності “Хімія” інституту високих технологій

СКЛАД ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ВЧЕНОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Постійна комісія Вченої ради з питань організації освітнього процесу:

 1. Остапченко Людмила Іванівна – директор ННЦ “Інститут біології та медицини”, голова комісії;
 2. Білявська Ольга Борисівна – начальник ПФВ;
 3. Бугров Володимир Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи;
 4. Болюбаш Ярослав Якович – помічник проректора з науково-педагогічної роботи;
 5. Гожик Андрій Петрович – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ “Інститут геології”, директор Науково-методичного центру організації навчального процесу;
 6. Городній Михайло Федорович – декан механіко-математичного факультету;
 7. Грабчук Галина Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри супрамолекулярної хімії, заступник директора з науково-педагогічної роботи інституту високих технологій;
 8. Гречка Станіслав Олександрович – голова Студентського парламенту Університету;
 9. Грицик Людмила Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії літератури, теорії літератури і літературної творчості інституту філології;
 10. Данилюк Іван Васильович – декан факультету психології;
 11. Конверський Анатолій Євгенович – декан філософського факультету;
 12. Макарець Микола Володимирович – декан фізичного факультету;
 13. Різун Володимир Володимирович – директор інституту журналістики;
 14. Савінайнен Лариса Петрівна – провідний інженер ННЦ “Інститут біології”, секретар комісії;
 15. Товмаш  Дмитро Анатолійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету, член профком Університету;
 16. Филюк Галина Михайлівна – завідувач кафедри економічного підприємництва економічного факультету, професор, голова профбюро економічного факультету;
 17. Чепак Валентина Василівна – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри галузевої соціології факультету соціології.

Постійна комісія Вченої ради з питань організації наукової роботи:

 1. Анісімов Ігор Олексійович — декан факультету радіофізики, електроніки та комп”ютерних систем, голова комісії;
 2. Мартинюк Віктор Семенович – проректор з наукової роботи;
 3. Єфіменко Володимир Михайлович – директор Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка;
 4. Гаращенко Федір Георгійович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри моделювання складних систем факультету комп’ютерних наук та кібернетики;
 5. Івченко Василь Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету;
 6. Ігнатюк Анжела Іванівна – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії економічного факультету, заступник декана економічного факультету;
 7. Лавренюк Ярослав Васильович – доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри і математичної логіки механіко-математичного факультету;
 8. Меньшов Олександр Ігорович – кандидат геологічних наук, докторант ННІ “Інститут геології”;
 9. Сербін Олег Олегович – директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича;
 10. Сидоренко Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії журналістики інституту журналістики;
 11. Слободяник Микола Семенович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії хімічного факультету;
 12. Чернюк Віталій Іванович – генеральний директор корпорації “Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка”;
 13. Шляхтун Петро Панасович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політичних наук філософського факультету;
 14. Шнирков Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин інституту міжнародних відносин.

Постійна комісія Вченої ради з гуманітарних питань:

 1. Семенюк Григорій Фокович – директор інституту філології, голова комісії;
 2. Бугров Володимир Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи;
 3. Даниленко Сергій Анатолійович – доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних медіакомунвкацій та комунікативних технологій інституту міжнародних відносин;
 4. Добржанська Олена Леонідівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації, директор Центру комунікацій Університету;
 5. Кирилюк Федір Михайлович – доктор філософських наук, професор кафедри політології філософського факультету, голова Ради ветеранів Університету;
 6. Куровська Людмила Францівна – завідувач навчальної лабораторії кафедри біохімії ННЦ “Інститут біології та медицини”;
 7. Кікоть Анастасія Костянтинівна – голова студпарламенту інституту філології, студентка четвертого інституту філології;
 8. Лібак Ірина Іванівна – в.о. директора студмістечка Університету;
 9. Максименко Надія Євгенівна – директор Молодіжного центру культурно-естетичного виховання КНУ імені Тараса Шевченка;
 10. Обушний Микола Іванович – доктор політичних наук, професор кафедри політології філософського факультету;
 11. Прихода Ярослава Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи і редагування інституту журналістики;
 12. Різник Сергій Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики інституту філології;
 13. Рогожа Марія Михайлівна – доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету;
 14. Русин Мирослав Юрійович – кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри української філософії і культури філософського факультету;
 15. Шевель Святослав Миколайович – кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики інституту філології, секретар комісії;
 16. Шевченко Володимир Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник директора інституту післядипломної освіти з науково-педагогічної роботи.

Постійна комісія Вченої ради з питань перспективного розвитку Університету:

 1. Ільченко Володимир Васильович – директор інституту високих технологій, голова комісії;
 2. Легкий Сергій Володимирович – проректор з адміністративно-господарської роботи;
 3. Дідковський Артур В’ячеславович – студент 2 курсу ОР “Бакалавр” спеціальності “Економічна та соціальн географія” географічного факультету;
 4. Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ННЦ “Інститут біології та медицини”;
 5. Михайлов Володимир Альбертович – директор ННІ “Інститут геології”;
 6. Могильчак Влавдислав Юрійович – аспірант третього року навчання фізичного факультету;
 7. Пижик Андрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри новітньої історії України історичного факультету;
 8. Степанець Інна Олександрівна – керівник сектору працевлаштування НМЦ ОНП;
 9. Тесля Юрій Миколайович – декан факультету інформаційних технологій;
 10. Чомко Дмитро Федорович – кандидат геологічних наук, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології ННІ “Інститут геології”, заступник голови профкому Університету.
 11. Юрченко Оленка Володимирівна – член профкому, голова профбюро студентів ННЦ “Інститут біології та медицини”, студентка 2 курсу ННЦ “Інститут біології та медицини”.

Постійна правнича комісія Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка:

 1. Гриценко Іван Сергійович – декан юридичного факультету, голова комісії;
 2. Котенко Віталій Миколайович – кандидат юридичних наук, заступник голови профкому Університету;
 3. Крижанівський Віктор Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету;
 4. Куцевич Максим Петрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету;
 5. Лещенко Роман Миколайович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права юридичного факультету;
 6. Носік Володимир Васильович – доктор юридичних наук, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету;
 7. Отраднова Олеся Олександрівна – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права юридичного факультету;
 8. Мороз Вікторія Юріївна – студентка 4 курсу ОР “Бакалавр” юридичного факультету, голова профюро студентів юридичного факультету;
 9. Саленко Ірина Володимирівна – начальник юридичного відділу;
 10. Сушик Ольга Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права юридичного факультету;
 11. Цюра Вадим Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права юридичного факультету;
 12. Черноус Світлана Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету;
 13. Яновська Олександра Григорівна – доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя юридичного факультету;
 14. Щербина Вікторія Сергіївна – заступник голови Первинної профспілкової організації Університету по роботі зі студентами.

Постійна бюджетно-фінансова комісія Вченої ради Університету:

 1. Базилевич Віктор Дмитрович – декан економічного факультету, голова комісії;
 2. Бичков Олексій Сергійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмування та комп’ютерної техніки факультету інформаційних   технологій;
 3. Білявська Ольга Борисівна – начальник планово-фінансового відділу;
 4. Денисенко Валентина Петрівна – головний бухгалтер Університету;
 5. Карпенко Олексій Миколайович – доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри нафти і газу ННІ “Інститут геології”;
 6. Мисака Ганна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету, секретар комісії;
 7. Олійник Ярослав Богданович – декан географічного факультету;
 8. Рожко Олександр Дмитрович – директор ІПО;
 9. Цвих Володимир Федорович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології філософського факультету, голова профкому Університету;
 10. Чубенко Марія Дмитрівна – член профкому, голова профбюро студентів економічного факультету, студентка 2 курсу ОР “Бакалавр” економічного факультету.

Постійна комісія Вченої ради з кадрових питань:

 1. Закусило Олег Каленикович – перший проректор, голова комісії;
 2. Воловенко Юліан Михайлович – декан хімічного факультету;
 3.  Головко Інна Юріївна – старший інспектор НМЦОНП, секретар комісії;
 4. Іванченко Олексій Геннадійович – начальник відділу кадрів;
 5. Олійник Ярослав Богданович – декан географічного факультету;
 6. Перестюк Микола Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету;
 7. Цвих Володимир Федорович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології філософського факультету, голова профкому Університету.

Постійна історико-меморіальна комісія Вченої ради:

 1. Патриляк Іван Казимирович – декан історичного факультету, голова комісії;
 2. Кирилюк Федір Михайлович – професор філософського факультету, голова Ради ветеранів Університету;
 3. Короткий Віктор Андрійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої та нової історії України історичного факультету;
 4. Круглова Людмила Борисівна – директор Музею історії КНУ імені Тараса Шевченка, секретар комісії;
 5. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович – доктор історичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету;
 6. Новікова Ганна Леопольдівна – директор ВПЦ «Київський університет»;
 7. Русин Мирослав Юрійович – кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри української філософії та культури філософського факультету;
 8. Савченко Григорій Петрович –  кандидат історичних наук, професор кафедри новітньої історії України історичного факультету;
 9. Сергійчук Володимир Іванович –  доктор історичних наук, професор кафедри давньої та нової історії України історичного факультету.

Постійна комісія Вченої ради з питань міжнародного співробітництва:

 1. Копійка Валерій Володимирович – директор інституту міжнародних відносин, голова комісії;
 2. Бех Петро Олексійович – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки);
 3. Анісімов Анатолій Васильович – декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики;
 4. Горбачик Андрій Петрович – декан факультету соціології;
 5. Данильченко Оксана Юріївна – кандидат філологічних наук, начальник відділу академічної мобільності НМЦ ОНП;
 6. Кравченко Андрій Олександрович –  начальник відділу міжнародного співробітництва;
 7. Луцишин Зоряна Орестівна –  доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин інституту міжнародних відносин, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу;
 8. Сніжко Сергій Іванович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри метеорології та кліматології географічного факультету;
 9. Усатенко Галина Олегівна – завідувач підготовчого відділення.