Склад Вченої ради

Склад Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

І. За посадою:

1. Губерський Леонід Васильович – ректор Університету
2. Закусило Олег Каленикович – перший проректор
3. Бех Петро Олексійович – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки)
4. Бугров Володимир Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи
5. Жилінська Оксана Іванівна – проректор з наукової роботи
6.  Рожко Олександр Дмитрович  – проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток)
7.  Дяченко Світлана Іванівна  – вчений секретар Вченої ради
8. Денисенко Валентина Петрівна  – головний бухгалтер Університету
9. Саленко Ірина Володимирівна – начальник юридичного відділу
10. Цвих Володимир Федорович -голова Первинної профспілкової організації
11. – директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича
12. Сасін Владислав Олександрович  -голова Студентського парламенту Університету
13.  Толок Ігор Вікторович – начальник Військового інституту
14. Остапченко Людмила Іванівна – директор ННЦ «Інститут біології та медицини»
15.  Вижва Сергій Андрійович  – директор ННІ «Інститут геології»
16. Різун Володимир Володимирович  – директор Інституту журналістики
17. Копійка Валерій Володимирович -директор інституту міжнародних відносин
18. Ткаченко Наталія Володимирівна -директор Інституту післядипломної освіти
19.  Горова Оксана Борисівна – начальник Інституту Управління державної охорони України
20. Семенюк Григорій Фокович – директор Інституту філології
21. Олійник Ярослав Богданович – декан географічного факультету
22. Ігнатюк Анжела Іванівна – декан економічного факультету
23.  Патриляк Іван Казимирович -декан історичного факультету
24.  Безущак Оксана Омелянівна – декан механіко-математичного факультету
25.  Снитюк Віталій Євгенович – декан факультету інформаційних технологій
26. Анісімов Анатолій Васильович – декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики
27. Данилюк Іван Васильович – декан факультету психології
28.  Нетреба Андрій В’ячеславович – декан факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
29.  Чепак Валентина Василівна – декан факультету соціології
30. Макарець Микола Володимирович – декан фізичного факультету
31. Конверський Анатолій Євгенович – декан філософського факультету
32.  Воловенко Юліан Михайлович – декан хімічного факультету
33. – директор Інституту права
34.  Ільченко Володимир Васильович -директор Інституту високих технологій
35. Єфіменко Володимир Михайлович – директор Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка
36. Котенко Віталій Миколайович – заступник голови Первинної профспілкової організації Університету
37. Кирилюк Федір Михайлович – голова Ради ветеранів Університету
38.  Щербина Вікторія Сергіївна – заступник голови Первинної профспілкової організації Університету по роботі зі студентами

 

ІІ.Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обрані з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії:

1. Добровольський Віктор Броніславович -начальник факультету військової підготовки Військового інституту, полковник
2. Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ННЦ «Інститут біології та медицини»
3. Грабчук Галина Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри супрамолекулярної хімії, заступник директора з науково-педагогічної роботи ІВТ
4. Карпенко Олексій Миколайович – доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри нафти і газу ННІ «Інститут геології»
5. Сидоренко Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії журналістики Інституту журналістики
6. Шнирков Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин інституту міжнародних відносин
7. Шевченко Володимир Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник директора інституту післядипломної освіти з науково-педагогічної роботи
8. Куцевич Максим Петрович – доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології
9. Грицик Людмила Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості інституту філології
10. Сніжко Сергій Іванович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри метеорології і кліматології географічного факультету
11. Базилевич Віктор Дмитрович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки економічного факультету
12. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету
13. Перестюк Микола Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету, академік НАН України
14. Бурлачук Леонід Фокович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психодіагностики і клінічної психології факультету психології, академік НАПН України
15.
16. Бичков Олексій Сергійович – доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій
17. Висоцький Володимир Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
18. Івченко Василь Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету
19. Шляхтун Петро Панасович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політичних наук філософського факультету
20. Слободяник Микола Семенович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії хімічного факультету, член-кореспондент НАН України
21. Кузнецов Віталій Володимирович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін інституту УДО України
22. Наконечний Олександр Григорович  – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики

 

ІІІ.Виборні представники з числа інших працівників Університету, які працюють в ньому на постійній основі:

1. Куровська Людмила Францівна -завідувач навчальної лабораторії кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини»
2. Новікова Ганна Леопольдівна – директор ВПЦ «Київський університет»

 

ІV.Виборні представники з числа аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів:

1.Олійник Руслан Юрійович- аспірант І року навчання кафедри державного управління філософського факультету.

2.Сліпачук Лада Олексіївна- аспірантка І року навчання кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій

V.Керівники виборних органів первинної профспілкової організації (студенти):

 

1. Дейкало Артем Юрійович член профкому, голова профбюро студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, студент 2 курсу ОР «Бакалавр» факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.
2.  М’якота Дмитро Сергійович член профкому, голова профбюро студентів фізичного факультету, студент 4 курсу фізичного факультету.
3. Лахва Роксолана Степанівна член профкому, голова профбюро студентів механіко-математичного факультету, студентка 4 курсу ОР «Бакалавр» механіко-математичного факультету.

VI. Виборні представники з числа керівників органів студентського самоврядування Університету:

1. Кікоть Анастасія Костянтинівна -студентка 2 року навчання ОР “Магістр” інституту філології
2. Дідковський Артур В’ячеславович -студент 3 курсу ОР “Бакалавр” спеціальності “Економічна та соціальна географія” географічного факультету
3. Шамрай Денис Ігорович – студент 3 курсу ОР “Бакалавр” спеціальності “Хімія” інституту високих технологій

СКЛАД ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ВЧЕНОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Постійна комісія Вченої ради з питань організації освітнього процесу:

 1. Остапченко Людмила Іванівна – директор ННЦ «Інститут біології та медицини», голова комісії.
 2. Бугров Володимир Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи.
 3. Білявська Ольга Борисівна – начальник планово-фінансового відділу Університету.
 4. Болюбаш Ярослав Якович – помічник проректора з науково-педагогічної роботи.
 5. Гожик Андрій Петрович – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології», директор Науково-методичного центру організації навчального процесу Університету.
 6. Безущак Оксана Омелянівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан механіко-математичного факультету.
 7. Грабчук Галина Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри супрамолекулярної хімії, заступник директора інституту високих технологій з науково-педагогічної роботи.
 8. Грицик Людмила Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії літератури, теорії літератури і літературної творчості інституту філології.
 9. Данилюк Іван Васильович – декан факультету психології.
 10. Конверський Анатолій Євгенович – декан філософського факультету.
 11. Макарець Микола Володимирович – декан фізичного факультету.
 12. Різун Володимир Володимирович – директор інституту журналістики.
 13. Савінайнен Лариса Петрівна – провідний інженер ННЦ «Інститут біології та медицини», секретар комісії.
 14. Сасін Владислав Олександрович – голова Студентського парламенту Університету.
 15. Филюк Галина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічного підприємництва економічного факультету, голова профбюро економічного факультету.
 16. Чепак Валентина Василівна – доктор соціологічних наук, професор, декан факультету соціології.

Постійна комісія Вченої ради з питань організації наукової роботи:

 • Вижва Сергій Андрійович –  директор ННІ “Інститут геології”, голова комісії;
 • Жилінська Оксана Іванівна – проректор з наукової роботи;
 • Єфіменко Володимир Михайлович – директор Астрономічної обсерваторії Університету.
 • Івченко Василь Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету.
 • Ігнатюк Анжела Іванівна – декан економічного факультету.
 • Москвіна Вікторія Сергіївна – кандидат хімічних наук, голова Ради молодих науковців Університету.
 • Наконечний Олександр Григорович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики.
 • Сербін Олег Олегович – директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Університету.
 • Сидоренко Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії журналістики інституту журналістики.
 • Слободяник Микола Семенович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії хімічного факультету.
 • Толстанова Ганна Миколаївна – начальник НДЧ Університету.
 • Шляхтун Петро Панасович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політичних наук філософського факультету.
 • Шнирков Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин інституту міжнародних відносин.

Постійна комісія Вченої ради з гуманітарних питань:

 1. Семенюк Григорій Фокович – директор інституту філології, голова комісії;
 2. Бугров Володимир Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи.
 3. Даниленко Сергій Іванович – доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій інституту міжнародних відносин.
 4. Добржанська Олена Леонідівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації, директор Центру комунікацій Університету.
 5. Кирилюк Федір Михайлович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології філософського факультету, голова Ради ветеранів Університету.
 6. Кікоть Анастасія Костянтинівна – заступник голови Студпарламенту Університету, студентка другого року навчання ОР «Магістр» інституту філології, член Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України.
 7. Кондратьєва Ірина Владиславівна – керівник Центру виховної роботи, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри релігієзнавства філософського факультету.
 8. Куровська Людмила Францівна – завідувач навчальної лабораторії кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини».
 9. Максименко Надія Євгенівна – директор Молодіжного центру культурно-естетичного виховання Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 10. Обушний Микола Іванович – доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології філософського факультету.
 11. Прихода Ярослава Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри видавничої справи і редагування інституту журналістики.
 12. Різник Сергій Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики інституту філології.
 13. Рогожа Марія Михайлівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету.
 14. Русин Мирослав Юрійович – кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри української філософії і культури філософського факультету.
 15. Черноус Світлана Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету.
 16. Шевель Святослав Миколайович – кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики інституту філології, секретар комісії.
 17. Шевченко Володимир Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник директора інституту післядипломної освіти з науково-педагогічної роботи.

Постійна комісія Вченої ради з питань перспективного розвитку:

 1. Ільченко Володимир Васильович – директор інституту високих технологій, голова комісії.
 2. Рожко Олександр Дмитрович – проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток).
 3. Висоцький Володимир Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.
 4. Дідковський Артур В’ячеславович – студент 4 курсу ОР «Бакалавр» спеціальності «Економічна та соціальна географія» географічного факультету.
 5. Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та зоології ННЦ «Інститут біології та медицини».
 6. Лущик Сергій Володимирович – генеральний директор корпорації «Науковий парк Київський національний університет імені Тараса Шевченка».
 7. Снитюк Віталій Євгенович – доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій.
 8. Пижик Андрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри новітньої історії України історичного факультету.
 9. Степанець Інна Олександрівна – керівник сектору працевлаштування НМЦ ОНП Університету.
 10. Чомко Дмитро Федорович – кандидат геологічних наук, доцент, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології ННІ «Інститут геології», заступник голови профкому Університету.
 11. Юрченко Олена Володимирівна – член профкому, голова профбюро студентів ННЦ «Інститут біології та медицини», студентка 1 року навчання ОР «Магістр» ННЦ «Інститут біології та медицини».

Постійна правнича комісія Вченої ради:

 1. Бортник Сергій Юрійович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри землезнавства та геоморфології географічного факультету.
 2. Котенко Віталій Миколайович – кандидат юридичних наук, заступник голови профкому Університету.
 3. Крижанівський Віктор Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету.
 4. Кузнєцов Віталій Володимирович – доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін Інституту УДО України.
 5. Куцевич Максим Петрович – доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології, заступник декана юридичного факультету.
 6. Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та зоології ННЦ «Інститут біології та медицини».
 7. Миронова Валентина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики інституту філології.
 8. Мінгазутдінов Ігор Олександрович – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора інституту міжнародних відносин з науково-педагогічної роботи.
 9. Отраднова Олеся Олександрівна – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права, заступник декана юридичного факультету.
 10. Саленко Ірина Володимирівна – начальник юридичного відділу Університету.
 11. Сушик Ольга Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права юридичного факультету.
 12. Цюра Вадим Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права юридичного факультету.
 13. Черноус Світлана Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету.
 14. Щербина Вікторія Сергіївна – заступник голови Первинної профспілкової організації Університету по роботі зі студентами.

Постійна бюджетно-фінансова комісія Вченої ради:

 1. Рожко Олександр Дмитрович – проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток), голова комісії.
 2. Базилевич Віктор Дмитрович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки економічного факультету.
 3. Березіна Світлана Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету.
 4. Бичков Олексій Сергійович – доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій.
 5. Білявська Ольга Борисівна – начальник планово-фінансового відділу Університету.
 6. Васильченко Оксана Петрівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права юридичного факультету.
 7. Денисенко Валентина Петрівна – головний бухгалтер Університету.
 8. Карпенко Олексій Миколайович – доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології».
 9. Мисака Ганна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету, секретар комісії.
 10. Олійник Ярослав Богданович – декан географічного факультету.
 11. Приказюк Наталія Валентинівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету.
 12. Ткаченко Наталія Володимирівна – виконувач обов’язків директора інституту післядипломної освіти.
 13. Цвих Володимир Федорович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології філософського факультету, голова Первинної профспілкової організації Університету.

Постійна комісія Вченої ради з кадрових питань:

 1. Закусило Олег Каленикович – перший проректор, голова комісії.
 2. Воловенко Юліан Михайлович – декан хімічного факультету.
 3. Іванченко Олексій Геннадійович – начальник відділу кадрів.
 4. Недзельська Вікторія Миколаївна – провідний фахівець Музею історії Університету, координатор Ради ветеранів Університету, секретар комісії.
 5. Олійник Ярослав Богданович – декан географічного факультету.
 6. Перестюк Микола Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету.
 7. Цвих Володимир Федорович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології філософського факультету, голова Первинної профспілкової організації Університету.

Постійна історико-меморіальна комісія Вченої ради: 

 1. Патриляк Іван Казимирович – декан історичного факультету, голова комісії.
 2. Кирилюк Федір Михайлович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології філософського факультету, голова Ради ветеранів Університету.
 3. Короткий Віктор Андрійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри давньої та нової історії України історичного факультету.
 4. Круглова Людмила Борисівна – директор Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, секретар комісії.
 5. Латиш Юрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії світового українства історичного факультету.
 6. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету.
 7. Новікова Ганна Леопольдівна – директор ВПЦ «Київський університет».
 8. Русин Мирослав Юрійович – кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри української філософії та культури філософського факультету.
 9. Савченко Григорій Петрович – кандидат історичних наук, професор, професор кафедри новітньої історії України історичного факультету.
 10. Сергійчук Володимир Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії світового українства історичного факультету, заступник голови комісії.

Постійна комісія Вченої ради з питань міжнародного співробітництва:

 1. Копійка Валерій Володимирович – директор інституту міжнародних відносин, голова комісії.
 2. Бех Петро Олексійович – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки).
 3. Анісімов Анатолій Васильович – декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики.
 4. Ващенко Юлія В’ячеславівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права юридичного факультету.
 5. Кравченко Андрій Олександрович – начальник відділу міжнародного співробітництва Університету.
 6. Сніжко Сергій Іванович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри метеорології та кліматології географічного факультету.
 7. Соболєвська Любов Сергіївна – кандидат філософських наук, начальник відділу академічної мобільності.
 8. Усатенко Галина Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач підготовчого відділення.

Постійна комісія Вченої ради з питань етики:

 1. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету, голова комісії.
 2. Батенко Єлізавета Геннадіївна – студентка четвертого курсу ОР «Бакалавр» юридичного факультету.
 3. Вакал Євген Сергійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету.
 4. Кондратьєва Ірина Владиславівна – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри релігієзнавства філософського факультету, керівник Центру виховної роботи Університету.
 5. Недзельська Вікторія Миколаївна – провідний фахівець Музею історії Університету, координатор Ради ветеранів Університету, секретар комісії.
 6. Нетреба Андрій В’ячеславович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики і теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.
 7. Новохацька Луїза Павлівна – фахівець першої категорії відділу по роботі зі студентами Університету.
 8. Олійник Руслан Юрійович – аспірант другого року навчання кафедри державного управління філософського факультету.
 9. Рогожа Марія Михайлівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету.
 10. Сліпачук Лада Олексіївна – аспірантка другого року навчання кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій.
 11. Чепак Валентина Василівна – доктор соціологічних наук, професор, декан факультету соціології.
 12. Чубенко Марія Дмитрівна – студентка четвертого курсу ОР «Бакалавр», член профкому, голова профбюро студентів економічного факультету.