Склад Вченої ради

Склад Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

І. За посадою:

1. Бугров Володимир Анатолійович – ректор Університету
2. Ільченко Володимир Васильович – перший проректор
3. Смирнова Ксенія Володимирівна – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво)
4. Гожик Андрій Петрович – проректор з науково-педагогічної роботи
5. Толстанова Ганна Миколаївна – проректор з наукової роботи
6.  Білявська Ольга Борисівна  – проректор з науково-педагогічної роботи (фінансово-економічні питання)
7.  Добржанська Олена Леонідівна  – проректор з науково-педагогічної роботи (зв’язки з громадськістю)
8.  Степанець Інна Олександрівна  – проректор з науково-педагогічної роботи (гуманітарні питання)
9.  Погорецький Микола Анатолійович  – проректор з науково-педагогічної роботи
10. Федевич Олег Михайлович  – проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота)
11.  Дяченко Світлана Іванівна  – вчений секретар Вченої ради
12. Денисенко Валентина Петрівна  – головний бухгалтер Університету
13. Саленко Ірина Володимирівна – начальник юридичного відділу
14. -голова Первинної профспілкової організації
15.  Сербін Олег Олегович – директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича
16.  Курка Максим Валерійович  -голова Студентського парламенту Університету
17.  Толок Ігор Вікторович – начальник Військового інституту
18. Остапченко Людмила Іванівна – директор ННЦ «Інститут біології та медицини»
19.  Вижва Сергій Андрійович  – директор ННІ «Інститут геології»
20. Різун Володимир Володимирович  – директор Інституту журналістики
21. Копійка Валерій Володимирович -директор Інституту міжнародних відносин
22. Ткаченко Наталія Володимирівна -директор Інституту післядипломної освіти
23.  Горова Оксана Борисівна – начальник Інституту Управління державної охорони України
24. Семенюк Григорій Фокович – директор Інституту філології
25.  Запотоцький Сергій Петрович – декан географічного факультету
26. Ігнатюк Анжела Іванівна – декан економічного факультету
27.  Патриляк Іван Казимирович -декан історичного факультету
28.  Безущак Оксана Омелянівна – декан механіко-математичного факультету
29.  Снитюк Віталій Євгенович – декан факультету інформаційних технологій
30. Анісімов Анатолій Васильович – декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики
31. Данилюк Іван Васильович – декан факультету психології
32.  Нетреба Андрій Вячеславович – декан факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
33.  Чепак Валентина Василівна – декан факультету соціології
34. Макарець Микола Володимирович – декан фізичного факультету
35. Конверський Анатолій Євгенович – декан філософського факультету
36.  Воловенко Юліан Михайлович – декан хімічного факультету
37. – директор Інституту права
38.  Комаров Ігор Володимирович -директор Інституту високих технологій
39. Єфіменко Володимир Михайлович – директор Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка
40.  Кирилюк Федір Михайлович – голова Ради ветеранів Університету
 41.  Котенко Віталій Миколайович  – заступник голови Первинної профспілкової організації Університету
 42.  Чомко Дмитро Федорович  – заступник голови Первинної профспілкової організації Університету

ІІ.Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обрані з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії:

1. Губерський Леонід Васильович -голова Вченої ради Університету, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету
2. Добровольський Віктор Броніславович -начальник факультету військової підготовки Військового інституту, полковник
3. Лукашов Дмитро Володимирович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ННЦ «Інститут біології та медицини»
4. Грабчук Галина Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри супрамолекулярної хімії, заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту високих технологій
5. Шнюков Сергій Євгенович – доктор геологічних наук, доцент, завідувач кафедри мінералогії ННІ «Інститут геології»
6. Сидоренко Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії журналістики Інституту журналістики
7. Шнирков Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин
8. Шевченко Володимир Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник директора Інституту післядипломної освіти з науково-педагогічної роботи
9. Шибіко Василь Петрович – кандидат юридичних наук, професор кафедри правосуддя Інституту права
10. Голубовська Ірина Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології
11. Мезенцев Костянтин Володимирович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету
12.
13. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету
14. Перестюк Микола Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету, академік НАН України
15. Чуйко Олена Василівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології
16. Бичков Олексій Сергійович – доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій
17. Анісімов Ігор Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізичної електроніки факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
18. Івченко Василь Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету
19. Савченко Ірина Олександрівна – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри  хімії високомолекулярних сполук хімічного факультету
20.  Наконечний Олександр Григорович  – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики
 21.  Кузнецов Віталій Володимирович  – завідувач кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін УДО України КНУ імені Тараса Шевченка
22.  Кузьменко Тетяна Миколаївна  – кандидат соціологічних наук, доцент факультету соціології

ІІІ. Виборні представники з числа інших працівників Університету, які працюють в ньому на постійній основі:

1. Куровська Людмила Францівна -завідувач навчальної лабораторії кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини»
2. Черняк Віктор Анатолійович – директор Університетської клініки

ІV. Виборні представники з числа аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів:

  1. Гречка Станіслав Олександрович- аспірант ІІ року навчання Інституту філології.

2. Кловак Вікторія Олегівна – аспірантка ІІ року навчання хімічного факультету.

V. Керівники виборних органів первинної профспілкової організації (студенти):

  1.  Прищепа Максим Дмитрович – член профкому, голова профбюро студентів історичного факультету.

VI. Виборні представники з числа керівників органів студентського самоврядування Університету: