Для обрання заслуженого професора КНУ

Підставою для висунення кандидата на почесне звання “Заслужений професор Київського університету ім. Т. Шевченка” можуть бути такі досягнення професора:

  1. Монографії, підручники, посібники з грифом міністерства і навчально-методичні праці університетського рівня.
  2. Здобутки навчальної роботи: розроблені і реалізовані нормативні і спеціальні навчальні курси для університету; запроваджені спеціальності (спеціалізації); організація лабораторій, практикумів, кабінетів та ін.
  3. Наукові праці, надруковані у фахових виданнях.
  4. Підготовка докторів і кандидатів наук.
  5. Службова та громадська діяльність в університеті та за його межами.
  6. Членство в НАН України та інших державних академіях.
  7. Почесні звання та нагороди за освітянську і наукову діяльність. Міжнародні і державні премії та іменні премії НАН України.
  8. Інші особливі досягнення і заслуги.