Присвоєння почесного звання “Кращий викладач року”

Пропозиції щодо присвоєння почесного звання “Кращий викладач року” надходять від кафедр до вченого секретаря кожного факультету (інституту) з метою обрання однієї кандидатури на засіданні вченої ради відповідного факультету (інституту).

До секретаріату Вченої ради університету подається витяг з протоколу засідання вченої ради факультету (інституту) з рекомендацією, кому присвоїти це звання.

Почесне звання “Кращий викладач року” присвоюється Вченою радою університету на її засіданні у червні поточного року.