Для обрання в академіки і чл.-кор. АПН України

ПЕРЕЛІК документів, які подаються до секретаріату Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1. Обгрунтоване представлення з основного місця роботи – 1 примірник
2. Витяг з протоколу таємного голосування – 1 примірник
3. Особовий листок з обліку кадрів – 1 примірник
4. Автобіографія та 2 фотокартки розміром 4х5 см – 1 примірник
5. Копії дипломів про вищу освіту – 1 примірник
6. Копії документів про присудження вчених ступенів – 1 примірник
7. Копії документів про присудження вчених звань – 1 примірник
8. Список наукових праць – 1 примірник

Документи повинні бути завірені печаткою.