Для обрання в академіки і чл.-кор. НАН України

ПЕРЕЛІК документів, які подаються до секретаріату Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1. Подання (рішення ради із зазначенням результатів таємного голосування у разі висунення кандидата організацією або лист з відповідним мотивуванням у разі висунення кандидата членом Національної академії наук України) – 1 примірник
2. Анкета наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою – 1 примірник
3. Автобіографія – 1 примірник
4. Копії дипломів про вищу освіту – 1 примірник
5. Копії документів про присудження наукових ступенів – 1 примірник
6. Копії документів про присвоєння вчених звань – 1 примірник
7. Список наукових праць – 1 примірник
8. відгук про наукову діяльність кандидата з основного місця роботи – 1 примірник