Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад, вакантних з 01.07.2018 року

Оголошення опубліковане в газеті “Освіта України” 14 травня 2018 року.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс

на заміщення посад, вакантних з 01.07.2018 року:

 

Географічний факультет

 • професора кафедри країнознавства та туризму – 1
 • професора кафедри географії України – 1
 • доцента кафедри геодезії та картографії – 1
 • асистента кафедри гідрології та гідроекології – 1

 

Історичний факультет

 • професора кафедри етнології та краєзнавства – 1

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

 • доцента кафедри теорії та технології програмування – 1
 • асистента кафедри інформаційних систем – 1
 • асистента кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень – 1

 

Факультет соціології

 • асистента кафедри методології та методів соціологічних досліджень – 1

 

Фізичний факультет

 • доцента кафедри загальної фізики – 1

 

Філософський факультет

 • професора кафедри політології – 1

 

Юридичний факультет

 • завідувача кафедри адміністративного права – 1
 • професора кафедри трудового права та права соціального забезпечення – 3
 • професора кафедри інтелектуальної власності – 1
 • доцента кафедри цивільного права – 2
 • доцента кафедри екологічного права – 1
 • доцента кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури – 1
 • доцента кафедри кримінального права та кримінології – 1
 • доцента кафедри інтелектуальної власності – 1
 • асистента кафедри трудового права та права соціального забезпечення – 1
 • викладача кафедри іноземних мов – 3

 

ННЦ «Інститут біології та медицини»

 • доцента кафедри біофізики та медичної інформатики – 1
 • асистента кафедри фундаментальної медицини – 4
 • асистента кафедри біохімії – 1
 • асистента кафедри біомедицини – 1
 • асистента кафедри фізіології та анатомії – 1
 • асистента кафедри мікробіології та імунології – 1

 

 

Інститут високих технологій

 • завідувача кафедри теоретичних основ високих технологій – 1

 

Інститут журналістики

 • асистента кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну – 1

 

Інститут міжнародних відносин

 • доцента кафедри міжнародного регіонознавства – 1
 • асистента кафедри міжнародних фінансів – 1
 • асистента кафедри міжнародного бізнесу – 1
 • асистента кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій – 1

 

Інститут філології

 • професора кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови – 1

 

Кафедра фізичного виховання і спорту Навчально-спортивного комплексу

 • викладача – 5

 

Вимоги до претендентів: володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі в конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання; список наукових праць, винаходів, публікацій.

Документи подаються вченому секретарю відповідного факультету/ інституту.

Примітка: Університет житлом не забезпечує.

 

Підготовче відділення

 • старшого викладача англійської мови – 1
 • викладача (секція загальних дисциплін – біологія) – 1
 • викладача англійської мови – 3

 

Вимоги до претендентів підготовчого відділення: 1) старшого викладача англійської мови: науковий ступінь кандидата філологічних наук; організаційний і методичний досвід роботи з іноземними студентами/ слухачами; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі та професійною англійською мовою на рівні не нижче С2 для забезпечення викладання англійської мови; 2) викладача (секція загальних дисциплін – біологія):  наявність вищої медичної освіти для викладання основ біології; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі та англійською мовою на рівні не нижче В2 для забезпечення викладання біології англійською мовою; досвід роботи з іноземними студентами/ слухачами; 3) викладача англійської мови (1 ставка): володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі; досвід роботи з іноземними студентами/ слухачами медичних спеціальностей не менше 6 років; володіння англійською мовою на фаховому рівні для забезпечення викладання англійської мови; володіння медичною латиною; 4) викладача англійської мови (1 ставка):  фахове володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі та англійською мовою для забезпечення викладання англійської мови; досвід роботи з  іноземними студентами/ слухачами; 5) викладача англійської мови (1 ставка):  досвід роботи з іноземними студентами/ слухачами; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі та англійською мовою на фаховому рівні для забезпечення викладання англійської мови.

Термін подачі заяв для участі в конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь (за наявності); список наукових праць.

Документи подаються на підготовче відділення (кімната 94).

Примітка: Університет житлом не забезпечує.