Конкурсні та контрактні документи

Підстава: 1. Наказ МОН України № 744 від 24.12.2002р. “Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації” і відповідне Положення.
2. Програма заходів із забезпечення якості освіти у КНУ імені Тараса Шевченка від 28.11.2011р., затверджена Вченою радою університету 07.11.2011р.

Перелік документів, необхідних для укладення контракту з науково-педагогічним працівником Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1. Звіт про результати роботи у період дії попереднього контракту; (підписаний автором і зав. кафедри) – 1 примірник
2. Рецензію на відкриту лекцію, практичне заняття; (підписи 3-х рецензентів) – 1 примірник
3. Список наукових та навчально-методичних праць; (підписаний автором і вченим секретарем факультету) – 1 примірник
4. Витяг із засідання кафедри – 1 примірник
5. Витяг із засідання вченої ради факультету (інституту) щодо рекомендації на укладання наступного контракту – 1 примірник
6. Витяг із засідання Вченої ради університету для професора, завідувача кафедри, директора інституту, декана щодо рекомендації на укладення наступного контракту – 1 примірник
7. Примірник попереднього контракту. – 1 примірник

Перелік документів, які подаються для оголошення конкурсу на посаду:

1. Подання від факультету (інституту) для оголошення конкурсу; (підписаний деканом (директором) – 1 примірник
2. Список наукових та навчально-методичних праць; (підписані автором і вченим секретарем факультету) – 1 примірник
3. Копія диплому про освіту – 1 примірник
4. Копія документу про присудження наукового ступеня – 1 примірник
5. Копія документу про присудження вченого звання – 1 примірник
6. Заява на дозвіл для участі в конкурсі (підписана автором, зав. кафедри і деканом) – 1 примірник
7. Документ, який засвідчує рівень володіння іноземною мовою – 1 примірник
8. Для претендентів на заміщення посади завідувача кафедри – програма розвитку кафедри – 1 примірник

Документи, надруковані 14 шрифтом і скріплені скобами, подаються до секретаріату Вченої ради.