Конкурсні та контрактні документи

Підстава: 1. Наказ МОН України № 744 від 24.12.2002р. “Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації” і відповідне Положення.
2. Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Перелік документів, необхідних для укладення контракту з науково-педагогічним працівником Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1. Звіт про результати роботи у період дії попереднього контракту (підписаний автором і зав. кафедри) – 1 примірник
2. Рецензія на відкриту лекцію, практичне заняття (підписи 3-х рецензентів) – 1 примірник
3. Список наукових та навчально-методичних праць (підписаний автором і вченим секретарем факультету/ інституту) – 1 примірник
4. Витяг із засідання кафедри – 1 примірник
5. Витяг із засідання вченої ради факультету/ інституту щодо рекомендації на укладання наступного контракту – 1 примірник
6. Витяг із засідання Вченої ради університету для завідувача кафедри, директора інституту/ декана факультету щодо рекомендації на укладення наступного контракту – 1 примірник
7. Примірник попереднього контракту. – 1 примірник

Перелік документів, які подаються для оголошення конкурсу на посаду:

1. Інформаційна довідка від факультету/ інституту для оголошення конкурсу (підписана деканом/директором) – 1 примірник
2. Список наукових та навчально-методичних праць (підписаний автором і вченим секретарем факультету) – 1 примірник
3. Копія диплома про освіту – 1 примірник
4. Копія документа про присудження наукового ступеня – 1 примірник
5. Копія документа про присудження вченого звання – 1 примірник
6. Заява на дозвіл для участі в конкурсі (підписана автором, зав. кафедри і деканом/ факультетом) – 1 примірник
7. Для претендентів на заміщення посади завідувача кафедри – програма розвитку кафедри – 1 примірник

Документи, надруковані 14 шрифтом і скріплені скобами, подаються до секретаріату Вченої ради.