Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Оголошення опубліковане в газеті “Освіта України” 7 серпня  2017 року.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад:

 

Географічний факультет

– професора кафедри економічної та соціальної географії – 1

– доцента кафедри економічної та соціальної географії – 1

 

Економічний факультет

– завідувача кафедри екологічного менеджменту та підприємництва – 1

– завідувача кафедри міжнародної економіки та маркетингу – 1

– завідувача кафедри підприємництва – 1

– доцента кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 1

– доцента кафедри економіки підприємства – 1

– доцента кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 1

– асистента кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 1

– асистента кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 1

 

Історичний факультет

– доцента кафедри історії стародавнього світу та середніх віків – 2

 

Факультет інформаційних технологій

– доцента кафедри технологій управління – 1

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

– доцента кафедри електрофізики – 1

– доцента кафедри комп’ютерної інженерії – 2

– асистента кафедри комп’ютерної інженерії – 1

 

Фізичний факультет

– завідувача кафедри квантової теорії поля – 1

– завідувача кафедри молекулярної фізики – 1

– завідувача кафедри теоретичної фізики – 1

 

Філософський факультет

 завідувача кафедри філософії та методології науки – 1

– доцента кафедри релігієзнавства – 1

– доцента кафедри політичних наук – 1

– доцента кафедри філософії гуманітарних наук – 1

– доцента кафедри етики, естетики та культурології – 1

 

 

Інститут міжнародних відносин

– завідувача кафедри міжнародного права – 1

 

Інститут філології

– завідувача кафедри полоністики – 1

– завідувача кафедри української мови та прикладної лінгвістики – 1

– завідувача кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу – 1

– професора кафедри історії зарубіжної літератури – 1

– доцента кафедри романської філології – 1

– асистента кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів – 1

 

 

Вимоги до претендентів: володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі в конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання; список наукових праць, винаходів, публікацій.

Документи подаються вченому секретарю відповідного факультету (інституту).

Примітка: Університет житлом не забезпечує.