Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад і посад, вакантних з 01.07.2018 року:

Оголошення опубліковане в газеті “Освіта України” 10 квітня 2018 року

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад і посад, вакантних з 01.07.2018 року:

Географічний факультет

– доцента кафедри фізичної географії та геоекології – 1

– доцента кафедри географії України – 1

 

Економічний факультет

– завідувача кафедри іноземних мов – 1

– професора кафедри підприємництва – 1

– доцента кафедри іноземних мов – 1

– доцента кафедри економічної кібернетики – 1

– доцента кафедри економіки підприємства –1

– доцента кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 1

– доцента кафедри екологічного менеджменту та підприємництва – 1

– доцента кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності – 2

– доцента кафедри підприємництва – 3

– доцента кафедри фінансів – 2

– доцента кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 2

– доцента (0,25 ставки) кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 1

– асистента кафедри міжнародної економіки та маркетингу – 1

– асистента кафедри іноземних мов – 3

– асистента (0,5 ставки) кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 2

– асистента кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 1

Факультет інформаційних технологій

– завідувача кафедри  інформаційних систем та технологій       – 1

– професора кафедри кібербезпеки та захисту інформації  – 1

– професора кафедри інтелектуальних та інформаційних систем – 1

– професора кафедри прикладних інформаційних систем – 1

– доцента кафедри прикладних інформаційних систем – 2

– доцента кафедри інформаційних систем та технологій – 4

– доцента кафедри інтелектуальних та інформаційних систем –1

– доцента кафедри мережевих та інтернет технологій       – 1

– доцента кафедри програмних систем і технологій – 1

– асистента кафед ри технологій управління – 1

– асистента (0,5 ставки) кафедри мережевих та інтернет технологій – 2

– асистента кафедри мережевих та інтернет технологій – 1

– асистента (0,5 ставки) кафедри інтелектуальних та інформаційних систем – 1

– асистента кафедри кібербезпеки та захисту інформації – 3

– асистента кафедри програмних систем і технологій – 2

– асистента кафедри прикладних інформаційних систем – 2

Історичний факультет

– професора кафедри історії Центральної та Східної Європи – 1

– доцента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн – 1

– асистента кафедри історії стародавнього світу та середніх віків – 1

– асистента кафедри історії мистецтв – 1

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

– завідувача кафедри теорії та технології програмування –1

– завідувача кафедри інформаційних систем – 1

– доцента кафедри дослідження операцій –1

– асистента кафедри теоретичної кібернетики – 2

– асистента кафедри дослідження операцій – 1

– асистента кафедри обчислювальної математики – 1

Механіко-математичний факультет

– доцента кафедри алгебри та математичної логіки – 1

– доцента кафедри загальної математики – 1

– асистента (0,75 ставки) кафедри механіки суцільних середовищ – 1

– асистента (0,75 ставки) кафедри загальної математики – 1

 

Факультет психології  

– професора кафедри педагогіки – 1

– професора кафедри соціальної роботи – 1

– професора кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки – 1

– доцента кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки – 1

– доцента кафедри соціальної психології – 2

– асистента кафедри соціальної роботи – 1

– асистента кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки – 1

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

– професора (0,5 ставки)  кафедри комп’ютерної інженерії – 1

– професора кафедри математики та теоретичної радіофізики  – 1

– доцента (0,5 ставки) кафедри електрофізики – 1

– доцента (0,5 ставки) кафедри нанофізики та наноелектроніки – 1

– доцента (0,5 ставки) кафедри квантової радіофізики  – 2

– доцента кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем – 1

– доцента (0,5 ставки)  кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем – 1

– асистента  кафедри комп’ютерної інженерії – 1

– асистента кафедри нанофізики та наноелектроніки  – 1

– асистент кафедри квантової радіофізики – 1

– асистента кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем – 1

 

Факультет соціології

– доцента кафедри методології та методів соціологічних досліджень – 2

– доцента кафедри теорії та історії соціології – 1

– асистента кафедри галузевої соціології – 1

Фізичний факультет

– завідувача кафедри експериментальної фізики – 1

– завідувача кафедри оптики – 1

Філософський факультет

-професора кафедри політичних наук – 1

– професора кафедри державного управління – 1

– доцента кафедри політології – 1

-доцента кафедри державного управління – 1

-асистента кафедри релігієзнавства – 1

-асистента кафедри української філософії і культури – 1

Хімічний факультет

– доцента кафедри аналітичної хімії – 1

Юридичний факультет – 1

– доцента кафедри правосуддя – 1

ННЦ «Інститут біології та медицини»

– завідувача кафедри фундаментальної медицини – 1

– завідувача кафедри вірусології – 1

– доцента кафедри фундаментальної медицини – 3

– доцента кафедри біохімії – 1

– асистента кафедри фундаментальної медицини – 3

– асистента кафедри біохімії – 1

– асистента кафедри біомедицини – 1

– асистента кафедри загальної та медичної генетики – 1

– асистента кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини – 1

ННІ «Інститут геології»

– завідувача кафедри геології нафти і газу – 1

– доцента кафедри геоінформатики – 1

– доцента кафедри мінералогії, геохімії та петрографії – 1

– доцента кафедри геофізики – 1

– асистента кафедри геофізики – 1

– асистента кафедри геоінформатики – 1

– асистента кафедри гідрогеології та інженерної геології – 1

Інститут високих технологій

– професора (0,5 ставки) кафедри супрамолекулярної хімії – 1

– асистента кафедри супрамолекулярної хімії – 1

асистента кафедри теоретичних основ високих технологій – 1

– асистента кафедри нанофізики конденсованих середовищ – 1

– асистента кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики – 1

Інститут журналістики

– завідувача кафедри соціальних комунікацій – 1

– професора кафедри реклами та зв’язків з громадськістю          – 2

– доцента кафедри мови та стилістики – 4

– доцента кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну – 1

– доцента кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 1

– асистента кафедри кіно- і телемистецтва – 1

– асистента кафедри телебачення та радіомовлення – 1

– асистента кафедри мови та стилістики – 3

– асистента (0,5 ставки) кафедри мови та стилістики  –       1

– асистента (0,75 ставки) кафедри соціальних комунікацій – 1

– асистента кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну – 1

– викладача кафедри кіно- і телемистецтва        – 1

Інститут міжнародних відносин

– професора кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин – 1

– доцента кафедри іноземних мов – 1

– доцента кафедри міжнародних фінансів – 1

– асистента кафедри міжнародного права – 2

– асистента кафедри міжнародного приватного права – 1

– асистента кафедри міжнародної інформації – 1

– викладача кафедри іноземних мов – 2

Інститут філології

– завідувача кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови  – 1

– професора кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 1

– професора кафедри германської філології та перекладу – 1

-професора (0,75 ставки) кафедри романської філології – 1

-доцента кафедри германської філології та перекладу – 1

-доцента (0,5 ставки) кафедри германської філології та перекладу – 2

– доцента кафедри зарубіжної літератури – 1

-доцента кафедри іноземних мов природничих факультетів – 1

– доцента кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів – 1

– доцента кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 2

-доцента (0,75 ставки) кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 1

– доцента (0,75 ставки) кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова –2

-доцента кафедри романської філології – 3

-доцента (0,75 ставки) кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу – 1

-доцента кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 2

-асистента (0,5 ставки) кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації – 1

-асистента кафедри германської філології та перекладу – 1

-асистента (0,5 ставки) кафедри германської філології та перекладу – 2

-асистента кафедри іноземних мов математичних факультетів – 1

-асистента (0,5 ставки) кафедри іноземних мов природничих факультетів – 2

-асистента (0,75 ставки) кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів – 1

-асистента (0,5 ставки) кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур – 1

-асистента кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 1

-асистента кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова – 1

-асистента кафедри романської філології – 1

-асистента кафедри української та російської мов як іноземних – 1

-асистента кафедри фольклористики – 1

-асистента (0,5 ставки) кафедри фольклористики – 1

-асистента кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу– 2

-асистента (0,5 ставки) кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу – 2

-асистента кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 3

-асистента кафедри тюркології – 2

Кафедра фізичного виховання і спорту Навчально-спортивного комплексу

– викладача – 1

 

Вимоги до претендентів: володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі в конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання; список наукових праць, винаходів, публікацій.

Документи подаються вченому секретарю відповідного факультету/ інституту.

Примітка: Університет житлом не забезпечує.

 

 

Підготовче відділення

– доцента – 1

– викладача – 1

 

Вимоги до претендентів підготовчого відділення:

1) доцента: володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі; володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 для забезпечення викладання відповідних дисциплін англійською мовою; не менше 5 публікацій з методики викладання української /англійської/ російської мови; досвід роботи з іноземними студентами не менше 10 років; 2) викладача: володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі; досвід роботи з іноземними студентами не менше 1 року; публікації методичного характеру; володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 для забезпечення викладання відповідних дисциплін англійською мовою.

Термін подачі заяв для участі в конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності); список наукових праць.

Документи подаються на підготовче відділення (кімната 94).

Примітка: Університет житлом не забезпечує.