Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення посад, вакантних з 01.07.2017 року

ОГОЛОШЕННЯ ОПУБЛІКОВАНО В ГАЗЕТІ “ОСВІТА УКРАЇНИ” ВІД 27.03.2017 РОКУ.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс

на заміщення посад, вакантних з 01.07.2017 року:

 

Географічний факультет

– професора кафедри геодезії та картографії – 1

 

Економічний факультет

– професора кафедри фінансів  –1

– професора кафедри статистики та демографії  – 2

– доцента кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки  – 1

– доцента кафедри економіки підприємства  – 2

– доцента кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності – 1

– доцента кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту  –  1

– асистента кафедри економічної кібернетики – 1

– асистента кафедри іноземних мов  – 1

– асистента кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності – 1

– асистента кафедри фінансів  – 1

асистента кафедри міжнародної економіки та маркетингу – 1

– асистента кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 1

 

Історичний факультет

– завідувача кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки – 1

– завідувача кафедри новітньої історії України – 1

– завідувача кафедри історії зарубіжної україністики  – 1

– завідувача кафедри історії Центральної та Східної Європи        – 1

– завідувача кафедри історії стародавнього світу та середніх віків  – 1

– професора кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн   – 1

– професора кафедри етнології та краєзнавства  – 1

– доцента кафедри історії зарубіжної україністики – 1

– асистента кафедри історії стародавнього світу та середніх віків  – 1

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

– професора кафедри теоретичної кібернетики      –   1

– професора кафедри моделювання складних систем      –   1

– доцента кафедри обчислювальної математики     –   3

– доцента кафедри теоретичної кібернетики    –   1

– асистента кафедри прикладної статистики     –   1

– асистента кафедри математичної інформатики    –   1

– асистента кафедри обчислювальної математики      –   1

– асистента кафедри теорії та технології програмування    –   3

 

Механіко-математичний факультет

–  завідувача кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь     –1

–  завідувача кафедри механіки суцільних середовищ  –1

–  завідувача кафедри загальної математики  –1

–  завідувача кафедри математичної фізики  –1

– професора кафедри математичного аналізу – 1

– доцента кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики  –1

 

Факультет інформаційних технологій

 • завідувача кафедри прикладних інформаційних систем – 1
 • завідувача кафедри мережевих та інтернет технологій – 1
 • професора кафедри кібербезпеки та захисту інформації – 1
 • професора кафедри інтелектуальних та інформаційних систем – 1
 • професора кафедри програмних систем і технологій – 1
 • професора кафедри технологій управління – 1
 • професора кафедри мережевих та інтернет технологій – 1
 • доцента кафедри інтелектуальних та інформаційних систем – 2
 • доцента кафедри кібербезпеки та захисту інформації – 1
 • доцента кафедри програмних систем і технологій – 1
 • доцента кафедри технологій управління – 1
 • доцента кафедри мережевих та інтернет технологій – 2
 • доцента кафедри прикладних інформаційних систем – 1
 • асистента кафедри інтелектуальних та інформаційних систем – 1
 • асистента кафедри технологій управління – 4
 • асистента кафедри кібербезпеки та захисту інформації  – 1
 • асистента кафедри мережевих та інтернет технологій – 1
 • асистента кафедри прикладних інформаційних систем – 4

 

Факультет психології

завідувача кафедри загальної психології     – 1

– завідувача кафедри соціальної роботи    – 1

– професора кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки – 1

– професора кафедри психодіагностики та клінічної психології – 1

– професора кафедри соціальної психології – 1

– професора кафедри педагогіки – 1

– доцента кафедри загальної психології – 2

– доцента кафедри психодіагностики та клінічної психології – 1

– доцента кафедри соціальної роботи – 3

– асистента кафедри соціальної психології – 3

– асистента кафедри загальної психології – 6

– асистента кафедри соціальної роботи – 3

– асистента кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки – 1

– асистента кафедри педагогіки – 1

– асистента кафедри психології розвитку – 2

 

Факультет соціології

– професора кафедри галузевої соціології – 2

– професора кафедри методології та методів соціологічних досліджень – 1

– професора кафедри соціальних структур та соціальних відносин – 1

 • асистента кафедри соціальних структур та соціальних відносин1

 

Фізичний факультет

завідувача кафедри фізики металів – 1

– професора кафедри фізики металів  – 1

– професора кафедри загальної фізики – 1

– доцента кафедри теоретичної фізики   – 1

– доцента кафедри ядерної фізики   – 1

– асистента кафедри молекулярної фізики  – 1

– асистента кафедри ядерної фізики – 1

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

– завідувача кафедри електрофізики – 1
-асистента кафедри фізичної електроніки – 1
-асистента кафедри медичної радіофізики – 1

 

Філософський факультет

завідувача кафедри етики, естетики та культурології – 1

– професора кафедри теоретичної і практичної філософії – 1

– професора кафедри логіки – 1

– професора кафедри релігієзнавства – 1

– професора кафедри державного управління – 1

– доцента кафедри теоретичної і практичної філософії – 1

– асистента кафедри релігієзнавства – 1

– асистента кафедри державного управління – 1

 

Хімічний факультет

– завідувача кафедри неорганічної хімії – 1

– завідувача кафедри хімії високомолекулярних сполук – 1

– професора кафедри хімії високомолекулярних сполук – 1

– доцента кафедри хімії високомолекулярних сполук – 1

– асистента кафедри аналітичної хімії – 1

– асистента кафедри неорганічної хімії – 1

 

Юридичний факультет

– професора кафедри адміністративного права – 1

– професора кафедри фінансового права – 1

– професора кафедри конституційного права – 2

– професора кафедри господарського права  – 2

– доцента кафедри теорії права та держави  – 1

– доцента кафедри інтелектуальної власності – 1

– доцента кафедри земельного та аграрного права – 1

– доцента кафедри історії права та держави – 1

– асистента кафедри теорії права та держави  – 1

асистента кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури – 1

асистента кафедри господарського права – 1

асистента кафедри інтелектуальної власності – 1

– асистента кафедри правосуддя – 2

– асистента кафедри історії права та держави – 1

– старшого викладача кафедри іноземних мов  – 1

– викладача кафедри іноземних мов  – 6

 

ННЦ «Інститут біології та медицини»

– завідувача кафедри фундаментальної медицини – 1

–  завідувача кафедри біохімії      – 1

– завідувача  кафедри мікробіології та імунології – 1

– завідувача  кафедри біофізики та медичної інформатики       – 1

– завідувача  кафедри біології рослин – 1

– завідувача  кафедри екології та зоології     – 1

– професора кафедри фундаментальної медицини – 1

– професора кафедри біології рослин – 1

– професора кафедри мікробіології   та імунології – 1

– доцента кафедри фундаментальної медицини – 1

– доцента кафедри біології рослин        – 1

– асистента кафедри біології рослин – 1

 

ННІ «Інститут геології»

 • професора кафедри гідрогеології та інженерної геології – 1
 • доцента кафедри геоінформатики – 2

 

Інститут високих технологій

 • професора кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики  (0,7 ставки)  – 1
 • доцента кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики – 1

 

Інститут журналістики

– завідувача кафедри історії журналістики    – 1

– професора кафедри кіно- і телемистецтва   (0,25 ставки) – 1

– професора кафедри видавничої справи та редагування (0,75 ставки)      1

– професора кафедри мови та стилістики       (0,5 ставки)         – 1

– доцента кафедри реклами та зв’язків з громадськістю  – 1

– асистента кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 1

– асистента кафедри соціальних комунікацій – 2

– асистента кафедри кіно- і телемистецтва (0,5 ставки) – 2

– асистента кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну – 2

– асистента кафедри іноземних мов – 1

– асистента кафедри мови та стилістики – 1

– викладача кафедри кіно- і телемистецтва – 2

– викладача кафедри кіно- і телемистецтва (0,5 ставки) – 1

 

 

Інститут міжнародних відносин

професора кафедри порівняльного та європейського права – 1

професора кафедри міжнародного права   – 1

професора кафедри міжнародного бізнесу (0,25 ставки) – 1

доцента кафедри міжнародного приватного права – 1

доцента кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин – 1

доцента кафедри міжнародних фінансів   – 1

доцента кафедри іноземних мов – 1

асистента кафедри міжнародного права   – 1

– викладача кафедри іноземних мов – 5

 

Інститут філології

– завідувача кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів – 1

– професора  кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації (0,75 ставки) – 1

– професора  кафедри зарубіжної літератури (0,75 ставки) – 1

– професора кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів – 1

– професора кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики (0,5ставки)  – 1

– професора кафедри стилістики та мовної комунікації – 1

– професора кафедри мов і літератур Близького та Середнього

Сходу (0,5ставки) – 1

– доцента  кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації (0,75 ставки) – 1

– доцента  кафедри германської філології та перекладу (0,75 ставки) – 1

– доцента кафедри іноземних мов математичних факультетів  – 2

– доцента кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів (0, 75 ставки) – 2

– доцента кафедри іноземної мови  факультетів психології та соціології  –         1

– доцента кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів – 1

– доцента кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 1

– доцента кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова (0,25 ставки) – 1

– доцента кафедри слов’янської філології – 1

– доцента   кафедри     української     мови     та   прикладної   лінгвістики   (0,5 ставки) – 1

– доцента   кафедри  мов  і  літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії – 1

– старшого викладача  кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови (0,75 ставки) – 1

– старшого викладача  кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу (0,75ставки) – 1

– викладача  кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови (0,75 ставки) –1

– викладача кафедри германської філології та перекладу – 1

– асистента  кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації (0,25 ставки) – 2

– асистента кафедри германської філології та перекладу – 3

– асистента кафедри германської філології та перекладу  (0,5ставки) – 1

– асистента кафедри іноземних мов математичних факультетів – 3

– асистента кафедри іноземних мов математичних факультетів (0,5ставки) – 2

– асистента кафедри іноземних мов природничих факультетів – 3

– асистента кафедри іноземної мови  факультетів психології

та соціології 1

– асистента кафедри іноземної мови  факультетів психології

та соціології  (0,5 ставки) – 1

– асистента кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів – 1

– асистента кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 2

– асистента кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова 2

– асистента кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова (0,75 ставки)  – 1

– асистента кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова (0,5 ставки) – 1

– асистента кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова  (0,25 ставки) – 2

– асистента кафедри романської філології – 1

– асистента кафедри слов’янської філології – 2

– асистента кафедри слов’янської філології (0,5 ставки) – 1

– асистента кафедри української та російської мов як іноземних – 1

– асистента  кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу – 1

– асистента  кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу (0,5 ставки) – 2

– асистента  кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії  – 10

– асистента кафедри тюркології – 3

 

Кафедра фізичного виховання і спорту Навчально-спортивного комплексу

 • викладача – 2

 

Вимоги до претендентів: володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі в конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання; список наукових праць, винаходів, публікацій.

Документи подаються вченому секретарю відповідного факультету (інституту).

Примітка: Університет житлом не забезпечує.

 

 

Підготовче відділення

– старшого викладача (українська мова та література) – 1

– викладача (історія України) – 1

 

Вимоги до претендентів

Для всіх претендентів: вища освіта за відповідною галуззю знань; стаж роботи з абітурієнтами у формі аудиторних занять у мобільних (до 15 осіб) і в лекційних (від 15 й більше) групах на підготовчих відділеннях / курсах з відповідної дисципліни не менше п’яти років; розроблені тести (проміжні й підсумкові) для всіх форм навчання підготовчого відділення.

1) На посаду ст. викладача (українська мова та література): навчально-методичні праці, що використовуються в педагогічній практиці і забезпечують опанування курсу підготовки до складання ЗНО.

2) На посаду викладача (історія України): розроблений мультимедійний курс із зображеннями для розпізнавання видатних історико-культурних пам’яток та персоналій різних періодів в історії України, що забезпечують опанування курсу підготовки до складання ЗНО.

Термін подачі заяв для участі в конкурсі  – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності); список публікацій.

Документи подаються на підготовче відділення (вул. Володимирська, 60, к. 165).

Примітка: Університет житлом не забезпечує.

 

 

Підготовче відділення для навчання іноземних громадян

 • старшого викладача підготовчого відділення для навчання іноземних громадян (секція загальних дисциплін — географія) – 1
 • викладача (0,5 ставки) підготовчого відділення для навчання іноземних громадян (секція мовної підготовки — українська мова) – 1
 • викладача (0,5 ставки) підготовчого відділення для навчання іноземних громадян (секція загальних дисциплін — біологія) – 1

 

Вимоги до претендентів: 1) для викладачів української та російської мов досвід роботи з іноземцями на початковому етапі не менше 5 років; 2) для викладачів загальних дисциплін досвід роботи з іноземцями на початковому етапі не менше 3 років; 3) бажано володіння англійською, китайською чи французькою мовами.

Термін подачі заяв для участі в конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту; науковий ступінь, вчене звання (за наявності); список наукових праць, публікацій, участь у конференціях; звіт за попередні роки роботи.

Документи подаються на підготовче відділення для навчання іноземних громадян (кімната 94).

Примітка: Університет житлом не забезпечує.