Ухвала Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка “Про хід реалізації Програми інноваційного розвитку Корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» на 2015-2020 рр.” від 16 травня 2016 року

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ Л.В. Губерський

УХВАЛА

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

“Про хід реалізації Програми інноваційного розвитку Корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка»

на 2015-2020 рр.”

від 16 травня 2016 року

Заслухавши та обговоривши доповідь голови Постійної комісії Вченої ради з питань перспективного розвитку В.В. Ільченка “Про хід реалізації Програми інноваційного розвитку корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» (далі – Науковий парк) на 2015-2020 рр.” (далі – Програма) та співдоповідь генерального директора корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» В.В. Чернюка, Вчена рада КНУ імені Тараса Шевченка (далі – Університет) зазначає, що підґрунтям для розробки цієї Програми стали Програма розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014-2020 рр., яка визначає стратегію розвитку Університету з подальшим присвоєнням йому статусу дослідницького відповідно до висунутих Кабінетом Міністрів критеріїв, також Програма розвитку науково-інноваційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період до 2020 року.

У Програмі чітко визначена мета – розвиток в Університеті прикладних досліджень, спрямованих на підвищення наукоємності та конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, створення на цій основі конкурентоздатної і патентопридатної наукоємної продукції шляхом об’єднання зусиль провідних наукових колективів України, забезпечення необхідної підготовки кваліфікованих кадрів, створення ефективної інноваційної інфраструктури, поліпшення матеріально-технічного та інформаційного забезпечення досліджень.

Науковий парк у 2015 році надав послуги з організації та проведення наукових досліджень, фінансово-економічного супроводу реалізації проектів, розробки і реалізації комплексу маркетингу, фахової комунікації і гармонізації термінології, фахового аудиту освітньої та науково-дослідницької діяльності, а також організації конференцій, семінарів, форумів та інших інформаційно-комунікаційних заходів.

В Науковому парку постійно ведеться робота щодо налагодження контактів і підписання договорів про співпрацю з різними підприємствами, мета яких – створити на базі Наукового парку експериментальні центри впровадження інноваційних продуктів та технологій. На базі Університету за безпосередньої підтримки Управління промисловості та інноваційної політики Київської міської державної адміністрації було проведено виїзне засідання ради директорів промислових підприємств та організацій міста Києва. Беручи до уваги спільність інтересів щодо розвитку територіальної громади міста Києва, її зацікавленість в розширенні науково-технічної й інноваційної діяльності та усвідомлюючи необхідність ефективнішого використання різносторонніх можливостей Університету, сторони в межах компетенції висловили намір розвивати довготермінові та всебічні зв’язки у сфері економічної й науково-інноваційної діяльності на принципах взаємної вигоди і взаєморозуміння.

Поєднання унікальних можливостей Наукового парку забезпечує повний цикл створення та реалізації інноваційної продукції: від генерації ідеї і розробки концепції до їх комерціалізації та виробництва конкурентоспроможної продукції.

Одним із основних напрямів діяльності Наукового парку є реалізація учасниками та партнерами Наукового парку масштабних інноваційних проектів за рахунок міжнародних грантів. Перший такий грант був отриманий в рамках програми «ГОРИЗОНТ 2020» за напрямом «Дії Марії Склодовської-Кюрі» (тема «Використання наноматеріалів на основі вуглецю для тераностики»). Кінцевою метою реалізації чотирирічного проекту, що розпочався з 1 січня 2016 року, є створення інноваційних підходів для багатофункціонального застосування вуглецевих наноматеріалів для діагностики і терапії раку. В рамках виконання цього інноваційного проекту передбачається проведення спільних наукових досліджень з Національним інститутом прикладних наук (м. Ліон, Франція) – координатором проекту, Астонським університетом (м. Бірмінгем, Великобританія) та виробничою компанією «Ray Techniques Ltd.» (м. Єрусалим, Ізраїль). Виконавцями української частини проекту є науковці з інституту високих технологій, фізичного та хімічного факультетів Університету.

З метою забезпечення сприятливих умов для наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та випускників Університету, які планують відкрити свої стартап-компанії і займатися підприємницької діяльністю, Науковий парк створив бізнес-інкубатор з власною стартап-школою, де вивчаються основи інноваційного підприємництва, розробляються бізнес-моделі та презентуються бізнес-плани потенційним інвесторам з метою залучення інвестицій для реалізації стартап-проектів. Стартап-школа допомагає молоді Університету перевіряти і підтверджувати валідність та масштабованість власних стартап-ідей чи продуктів. Основна увага приділяється розвитку навичок, необхідних для повного використання інновацій та провадження діяльності з передачі знань разом з комерціалізацією нових технологій.

Для забезпечення необхідного інноваційного клімату Науковий парк спільно з Університетом виступив ініціатором у створенні на базі Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Центру підтримки та розвитку інноваційного підприємництва з робочою назвою «Каліфорнія в Україні» за безпосередньої підтримки американського та місцевого бізнесу. Центр буде організовувати і проводити зустрічі з представниками бізнесу, лекції, хакатони, ІТ- і бізнес-курси, курси з програмування, англійської мови, маркетингу й інших дисциплін, потрібних для побудови успішної кар’єри в сфері комерціалізації знань, ведення технологічного бізнесу, інноваційної діяльності тощо.

Такий підхід допоможе розвивати інноваційне підприємництво в Університеті, залучати додаткові інвестиції від венчурних фондів і приватних інвесторів для реалізації стартап-проектів, а також дозволить Університету постійно підтверджувати свій статус лідера на національному та міжнародному рівнях.

Науковий парк став також зручним майданчиком для проходження навчально-виробничої практики студентами та молодими науковцями Університету (економічний і юридичний факультети, інститут журналістики й інститут міжнародних відносин).

Для популяризації Наукового парку за межами України налагоджуються контакти з науковими парками інших країн світу, з представниками різних міжнародних компаній і фондів.

У цілому діяльність Наукового парку відповідає сучасним вимогам та критеріям розвитку Університету і забезпечує необхідний рівень науково-дослідної роботи. Разом з тим, в роботі Наукового парку спостерігаються певні недоліки:

 1. Недостатня взаємодія Наукового парку з науково-дослідною частиною КНУ імені Тараса Шевченка в ряді питань: участь наукових і науково-педагогічних працівників Університету у тематичних виставках; надання пропозицій щодо комерціалізації науково-технічних розробок; розкриття інноваційного потенціалу Університету тощо.
 2. Фактична відсутність різних експертиз, що стосуються технічних, екологічних, економічних та юридичних питань.
 3. Недостатнє залучення науковців, аспірантів та студентів до виконання проектів Наукового парку, до участі в акціях та заходах, що відбуваються в Науковому парку.
 4. Відсутність власної інфраструктури, брак приміщень, мала кількість штатних працівників – фактори, що значно стримують розвиток Наукового парку.

Важливими для Наукового парку залишаються завдання:

 • – розвивати науково-технічну та інноваційну діяльність в Університеті, ефективно та раціонально використовувати наявний потенціал і матеріально-технічну базу Університету для комерціалізації результатів наукових досліджень та їх впровадження на вітчизняному і закордонному ринках;
 • – стимулювати інноваційну діяльність з метою підвищення добробуту Університету завдяки ефективному й раціональному використанню наукового і кадрового потенціалу Університету;
 • – здійснювати спільну господарську діяльність з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями, товариствами, фондами, фірмами, організаціями й окремими особами як в Україні, так і за кордоном;
 • – надавати платні послуги юридичним і фізичним особам відповідно до чинного законодавства;
 • – створити сприятливі стартові умови для наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів і випускників Університету, які планують відкрити свої спіноф-компанії;
 • – сформувати сприятливе середовище для створення та розвитку стартап-компаній в рамках існуючого бізнес-інкубатора;
 • – інтенсифікувати розробки, виробництво і впровадження наукоємної конкурентоспроможної продукції;
 • – удосконалити організацію інноваційної діяльності та комерційного трансферу науково-технічних розробок;
 • – створити нові і зберегти існуючі робочі місця;
 • – залучати внутрішні та зовнішні інвестиції для вирішення завдань, що стоять перед Науковим парком.

Зважаючи на викладене вище, Вчена рада Університету ухвалює:

 1. Доповідь голови комісії проф. В.В. Ільченка та співдоповідь генерального директора Наукового парку В.І. Чернюка взяти до відома. Обговорити матеріали доповіді на засіданнях вчених рад факультетів/ інститутів.

Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів.

Термін: до 30.06.2016 р.

 1. Інтенсифікувати роботу в Науковому парку щодо реалізації завдань, визначених Програмою на період до 2020 року.

Відповідальний: генеральний директор

Наукового парку В.І. Чернюк.

Термін: до 31.12.2016 р.

 1. Рекомендувати науково-дослідній частині Університету спільно з Науковим парком розробити план заходів щодо покращення взаємної співпраці, спрямованої на збільшення кількості пропозицій щодо комерціалізації науково-технічних розробок.

Відповідальний: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, генеральний директор Наукового парку В.І. Чернюк.

Термін: до 01.07.2016 р.

 1. Започаткувати в Науковому парку як окремий вид діяльності ліцензування та проведення різного роду експертиз, що стосуються технічних, екологічних, економічних та юридичних питань.

Відповідальні: проректор з наукової

роботи В.С. Мартинюк, генеральний

директор Наукового парку В.І. Чернюк.

Термін: до 30.06.2016 р., а далі – постійно.

 1. Сприяти розвитку Наукового парку шляхом надання науковцями Університету бізнес-послуг і виконання інноваційних проектів, у тому числі за рахунок міжнародних грантів.

Відповідальні: проректор з наукової

роботи В.С. Мартинюк, генеральний

директор Наукового парку В.І. Чернюк.

Термін: постійно.

 1. Вченій раді Університету заслухати у квітні 2018 року інформацію про хід виконання Програми розвитку Наукового парку.
 1. Контроль за виконанням цієї Ухвали покласти на проректора з наукової роботи Університету В.С.Мартинюка.