У Х В А Л А Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про відповідність наукових видань Університету вимогам МОН України щодо фахових видань категорії А»