Інформація щодо вимог, які висуваються до претендентів на здобуття вчених звань у КНУ імені Тараса Шевченка