Інформація про роботу Вченої ради 13 квітня 2016 року

Тринадцятого квітня 2016 року о 10.00 відбулося позачергове робоче засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на якому були розглянуті питання щодо кадрового забезпечення та локальних нормативно-правових документів Університету.

Про результати конкурсної комісії щодо заміщення вакантних посад наукових працівників у КНУ імені Тараса Шевченка доповів проректор з наукової роботи Віктор Семенович Мартинюк. Зважаючи на результати відкритого голосування (одноголосно), Вчена рада ухвалила затвердити результати конкурсної комісії щодо зазначеного вище питання та подякувати всім працівникам наукової частини за швидку і якісну роботу.

Із проектом Положення про порядок присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника Вченою радою КНУ імені Тараса Шевченка виступив голова Постійної комісії Іван Сергійович Гриценко. Він представив на розгляд членів Постійної комісії розроблений проект Положення, звернувши при цьому увагу на доповнення та уточнення, які пропонує внести Постійна правнича комісія, зважаючи на їхню доцільність та об’єктивність. Відбулося жваве обговорення, після чого Вчена рада одноголосно ухвалила затвердити Положення про порядок присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника Вченою радою КНУ імені Тараса Шевченка.

Вчений секретар

Вченої ради                                                                    С.І. Дяченко