Ухвала Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка «Про міжнародне визнання наукових здобутків співробітників КНУ імені Тараса Шевченка» від 04 квітня 2016 року

В умовах національної та глобальної конкуренції на ринку освітніх послуг, стрімкого зростання кількості вищих навчальних закладів у світі вибір місця навчання чи об’єкту ділової співпраці у сфері науково-дослідницьких робіт і освітньо-професійної підготовки відбувається на основі врахування численних критеріїв, одним з яких є престижність ВНЗ. Підтвердженням такої престижності є міжнародне визнання. До нього відносять, зокрема, позиції Університету у міжнародних академічних рейтингах, цитованість у бібліографічній та реферативній базі даних Scopus, кількість іноземних викладачів та студентів в Університеті, участь науково-педагогічного складу та здобувачів вищої освіти у міжнародних програмах, що в сукупності дає чітко зрозуміти – Київський національний університет імені Тараса Шевченка є міжнародно визнаним потужним освітньо-виховним та науковим інноваційним закладом.

 1. Участь у провідних міжнародних рейтингах.

КНУ імені Тараса Шевченка вже вчетверте бере участь у формуванні світового рейтингу ТОП-500 найкращих університетів світу, що складає компанія QS (Великобританія), і вкотре стає найбільш високорейтинговим ВНЗ України, зберігши позицію 421- 430.

Порівняно з минулим роком зменшився показник співвідношення кількості студентів на одного викладача. Так, якщо у 2014 році Університет увійшов у ТОП-100 світу за цим індикатором (92-е місце), то у 2015 році посів 131 місце. Такі показники як рівень цитування, що припадає на одного викладача (3,1 бали – 401+ місце), кількість іноземних викладачів (1,5 бали – 401+ місце), кількість іноземних студентів (8.8 бали – 401+ місце) – суттєво не змінились порівняно з минулим роком. Однак, Університету необхідно активно працювати за напрямами академічної репутації та зміцнювати партнерські зв’язки з бізнес-середовищем, адже ці показники в рейтингу (50% в сукупності) складаються на основі персонального опитування і налагодження контактів з представниками академічного середовища та роботодавцями, які подає Університет. Наразі налагоджено  232 контакти з академічним середовищем (72 000 респондентів в цілому у світі) та 200 контактів з роботодавцями (44 000 респондентів в цілому у світі).

Для підвищення індексу цитування та зміцнення наукового іміджу необхідно активізувати партнерські угоди з іншими ВНЗ, розширити спектр спільних досліджень і публікацій, відповідно, в іноземних виданнях.

У регіональному рейтингу QS University Rankings: EECA (Східна Європа та Центральна Азія), що проводився вперше, Університет посів 39 позицію з такими показниками: академічна репутація – 98,8 балів (9 місце), репутація серед роботодавців – 73,7 бали (46 місце), співвідношення кількості студентів на одного викладача – 82,5 бали (33 місце), цитування на одного викладача – 32 бали (75 місце).

У предметному рейтингу QS (QS World University Rankings by Subject) в освітній галузі «Математика» Університет посів 301-350 місце. Для складання предметного рейтингу (загалом 42 предмети) спеціалістами QS було розглянуто 4 226 університетів з усього світу, з яких до рейтингу увійшло лише 945 ВНЗ.

У 2015-2016 рр. Університет вперше увійшов до рейтингу The Times Higher Education World University Rankings і посів чільне місце у групі 601-800. За показником співвідношення кількості студентів до викладачів Університет зайняв 74 місце у ТОП-100 кращих ВНЗ світу за версією THE World University Rankings.

 1. Публікації у рейтингових фахових журналах.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка за наукометричним показником бібліографічної і реферативної бази даних Scopus за кількістю публікацій (станом на 13.01.2016 р.) посів друге місце в Україні (перше місце – НАНУ). Лідерські позиції свідчать про глибокий потенціал науковців КНУ імені Тараса Шевченка і переконують іноземних партнерів у доцільності налагодження нових контактів з Університетом.

КНУ імені Тараса Шевченка бере участь у дослідженні і впровадженні 94 міжнародних наукових та освітніх проектів. Зокрема, на хімічному факультеті наукові й науково-педагогічні працівники розробляють 25 проектів, на економічному факультеті – 13 проектів, на географічному факультеті – 10 проектів, в  інституті міжнародних відносин – 7 проектів, інституті філології – 7 проектів. Усі зусилля спрямовані на залучення фінансування в рамках визначених проектів, програм і грантів. Це дозволило акумулювати в бюджет Університету майже 1,7 млн. євро з наукових проектів і близько 300 тис. євро з освітніх проектів за період з 1 січня 2014 року по 1 квітня 2015 року.

З 2014 року почала діяти нова програма ЄС Еразмус+, яка об’єднала сім діючих європейських програм у сфері освіти, науки та спорту, зокрема Темпус та Еразмус Мундус. За результатами першого конкурсу (2015 р.) за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти» (КА2) Університет виконував 2 нові проекти. За напрямом програми Еразмус+ КА1: «Кредитна мобільність»  відділ міжнародного співробітництва (станом на 18.03.2016 р.) отримав підтвердження про організацію короткотермінових обмінів студентів і викладачів від 26 європейських університетів.

 1. Іноземні студенти та викладачі.

За останні роки в Університеті збільшилася кількість іноземних студентів та аспірантів. Якщо у 2013 році іноземний контингент нараховував близько 500 осіб, то у 2015 році на факультетах та в інститутах Університету навчаються понад 1 000 іноземних громадян. КНУ імені Тараса Шевченка має досить високий потенціал, аби збільшити кількість іноземних студентів до 2 000 осіб протягом п’яти років. З точки зору  привабливості для іноземних студентів першість посідають інститут міжнародних відносин, інститут філології, економічний та юридичний факультети. Провівши моніторинг, можна стверджувати про позитивні зрушення у навчальному процесі на факультетах/ в інститутах: тісний зв’язок між навчальними програмами курсів, що викладаються іноземними мовами, й кількістю іноземних студентів, які навчаються на відповідних факультетах/ в інститутах за цими програмами.

 1. Спільні програми з міжнародними партнерами.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка уже має досвід укладання спільних програм з міжнародними партнерами. Існує спільна магістратура. За перший рік існування таких програм (за результатами 2014/2015 н.р.) подвійні дипломи, за укладеними в Університеті 34 угодами, отримали понад 100 українських студентів ВНЗ-партнерів і 6 іноземних студентів Університету.

У 2015 році у закордонні відрядження (у 64 країни світу) були направлені 1 151 особа – викладачі, співробітники, студенти та аспіранти Університету. Із них:

 • 267 осіб відряджені на конференції, симпозіуми, семінари тощо. Зокрема, у конференціях ВНЗ-партнерів взяли участь 63 співробітники, 7 студентів та аспірантів;
 • 54 фахівці були відряджені для наукової роботи;
 • 41 науковець виїжджав на наукове стажування;
 • 15 викладачів від’їжджали для викладацької роботи;
 • 285 студентів та аспірантів Університету виїхали на навчання, з яких 175 осіб навчалися у ВНЗ-партнерів;
 • 1 аспірант та 128 студентів, 45 з яких перебували у ВНЗ-партнерів, було направлено для проходження мовного стажування, а 87 студентів та 11 аспірантів – для наукового стажування.

На міжнародні олімпіади та змагання направлялися 73 студенти.

Більшість викладачів, науковців та студентів Університету виїздить переважно до ВНЗ і наукових установ Німеччини, Польщі, Італії, Франції, КНР та Туреччини.

У 2015 році студенти та аспіранти  КНУ імені Тараса Шевченка взяли активну участь у стипендіальній програмі «Польський Еразмус для України» (близько 40 осіб). У рамках програми «Подвійний диплом» студентів та аспірантів було направлено на навчання до провідних закордонних ВНЗ:

 • Університет Мачерата (Італія) – 8 студентів економічного факультету та 7 студентів географічного факультету.
 • Університет імені Миколаса Ромеріса (Литва) – 16 студентів юридичного факультету,
 • Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща) – 3 студенти інституту журналістики,
 • Тулонський університет (Франція) – 5 студентів механіко-математичного факультету,
 • Анжуйський університет (Франція) – 2 студенти хімічного факультету,
 • Університет імені Поля Валері-Монпельє ІІІ (Франція) – 4 студенти інституту філології,
 • Університет Поля Сабатьє (Тулуза-3, Франція) – 1 студент хімічного факультету,
 • Університет Нікосії (Кіпр) – 2 студенти інституту міжнародних відносин,
 • Вища школа Гуманітас (Польща) – 3 студенти інституту журналістики.
 1. Прийом іноземних партнерів.

Прийом зарубіжних викладачів, науковців і студентів є вагомим показником міжнародного визнання ВНЗ. Загалом щороку Університет відвідують близько 300 зарубіжних гостей із понад 25 країн світу. Метою візитів є проведення наукової роботи, участь у конференціях, короткотермінове читання лекцій.

Також в Університеті на довгостроковій основі щорічно працюють, в середньому, 25-30 іноземних викладачів із понад 15 країн світу: Австрії, Болгарії, Італії, КНР, Німеччини, Республіки Корея, Сербії, Словенії, США, Білорусії, Індонезії, Туреччини, Хорватії, Японії тощо.

У рамках двосторонніх партнерських угод із зарубіжними освітніми та науковими закладами, міжурядових угод України з урядами деяких зарубіжних країн Університет для часткового навчання, участі у конференціях і літніх школах щороку приймає близько 200 іноземних студентів із 20 країн світу, з яких 70 % – на короткотермінові візити, а 30 % – на період від трьох місяців до одного року (КНР, Республіка Корея, Японія, Німеччина, Естонія, Словаччина тощо).

 1. Критерієм визнання КНУ імені Тараса Шевченка у світі є співпраця з посольствами та іншими міжнародними організаціями. У 2015 році відбулися зустрічі ректора із послами та радниками посольств із 7 країн світу, серед яких Туреччина, Латвія, Туркменістан, Швейцарія, Індонезія, Іран та Ізраїль. Також було проведено зустріч з Єврокомісаром з питань освіти паном Карлосом Муедашом, нараду щодо програми «Горизонт 2020», моніторингову зустріч щодо проекту Темпус, німецько-український конгрес, круглий стіл «Реформування галузі науки в Україні та у Франції, обмін досвідом», зустріч з ректором Вищої школи права та адміністрації Єжи Послушни тощо.

За сприяння зарубіжних посольств Університет відвідали та виступали перед студентами Сіім Каллас – колишній Прем’єр-міністр Естонії (2002-2003 рр.), Доріс Бренер – спеціаліст з технологій підбору персоналу, Петер Померанцев – відомий британський письменник, Андрюс Кубиліс – литовський політик. Була проведена виставка й організована відкрита лекція, присвячена життю та діяльності Єжи Гедройця. Перед університетською громадою виступав також Майкл Нобель.

 1. Спільні міжнародні кафедри та лабораторії, міжнародні наукові об’єднання.

В Університеті функціонують спільні міжнародні лабораторії та міжнародні наукові об’єднання: Перше франко-українське Міжнародне науково-дослідне об’єднання з молекулярної хімії та Кафедра Жан Моне інституту міжнародних відносин – кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин. Програма імені Жана Моне – це одна з освітніх програм Європейського Союзу, мета якої полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з питань європейської інтеграції завдяки стимулюванню викладання, дослідницької діяльності з європейської інтеграції, зокрема відносин ЄС з іншими країнами, та міжлюдського та міжкультурного діалогу. У рамках програми Жана Моне Європейський Союз виділяє кошти університетам для започаткування викладання дисциплін, пов’язаних з тематикою європейської інтеграції та розвитку наукової діяльності в зазначеній сфері. Дисципліни, загалом, стосуються розбудови європейської спільноти, європейського права, європейської економіки, європейської політики, історії європейської інтеграції тощо.

 1. Участь та перемоги  студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка у  міжнародних  олімпіадах є критерієм визнання (наприклад, Міжнародна студентська олімпіада з математики) та працевлаштування здобувачів вищої освіти в міжнародних компаніях. Кількість студентів, які працевлаштовуються в міжнародних компаніях, є суттєвою, проте слід констатувати, що ця ланка роботи потребує підсилення: створення асоціації випускників Університету для підтримання з ними тісного контакту та ведення відповідної інформаційної бази.
 1. Міжнародне визнання професорсько-викладацького та наукового складу Університету.

Критерієм міжнародного визнання Університету, безперечно, є запрошення його професорів та викладачів для читання лекцій у закордонних ВНЗ, виступів із доповідями на пленарних засіданнях міжнародних конференціях (З.В. Войтенко, О.Ю. Тананайко, К.В. Теребіленко та інші науково-педагогічні працівники Університету), нагородження Преміями міжнародних фондів, організацій – завідуючий кафедрою супрамолекулярної хімії Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, проф. Ігор Комаров нагороджений Премією фонду Олександра фон Гумбольдта (Georg Forster Research Award). Рішення про присудження цієї престижної міжнародної нагороди виносить комісія експертів за поданням німецьких вчених. Премія надається в знак визнання значних наукових досягнень у науці та освіті, за такі фундаментальні теорії, відкриття і розробки, які мають помітний вплив на розвиток відповідної галузі науки і поза нею. Ініціаторами подання кандидатури Комарова І.В. на розгляд комісії були хіміки та біологи Інституту технологій м. Карлсруе (Німеччина).

 1. Слід відзначити якісне функціонування угод про співробітництво між КНУ імені Тараса Шевченка та міжнародними партнерами. Йдеться про виїзди викладачів / науковців Університету на запрошення ВНЗ-партнерів із повним покриттям витрат на відрядження, що безперечно є визнанням їхніх заслуг.
 1. Результатом індивідуального визнання є нагородження викладачів Університету відзнаками іноземних держав (Франції, Італії, Польщі, Японії тощо) та працевлаштування співробітників КНУ імені Тараса Шевченка позаштатними радниками у визнаних міжнародних компаніях й проектах.
 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка є членом Великої Хартії європейських університетів. 15-16 вересня 2011 р. в найстарішому університеті Європи – Болонському (Італія) – Університет приєднався до Великої Хартії європейських університетів, членами якої є більш ніж 750 вищих навчальних закладів з понад 80 країн світу. Також, є членом Міжнародної асоціації університетів, Асоціації Європейських університетів.

Однак, серед недоліків варто вказати на те, що в рейтинг QS за предметами (дисциплінами) із 42 номінованих, увійшла лише математика, за якою Університет зайняв 350 місце. Вкрай повільно впроваджуються повноцінні магістерські курси англійською мовою. Лише окремі факультети/ інститути запрошують іноземних викладачів для викладання певних дисциплін. Спільні магістерські програми теж впроваджуються  не на всіх факультетах/ в інститутах. Загально прийнята практика створення спільних лабораторій, кафедр не набула широкого поширення.

Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада ухвалює:

 1. Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) «Про міжнародне визнання наукових здобутків співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка» П.О. Беха взяти до відома.
 2. Розробити заходи щодо участі факультетів та інститутів у міжнародних рейтингах за відповідними предметами.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи П.О. Бех, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 30.06.2016 р.

 1. Ширше запроваджувати навчальні курси іноземними мовами.

Відповідальні: проректори з науково-педагогічної роботи П.О. Бех, В.А. Бугров, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 30.06.2016 р.

 1. Продовжувати працювати над збільшенням контингенту іноземних студентів в Університеті.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи П.О. Бех, в.о. завідувача підготовчого відділення для навчання іноземних громадян О.С. Задорожна, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: постійно.

 1. Створити систему інформаційного забезпечення діяльності Університету англійською мовою.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи П.О. Бех, начальник інформаційно-обчислювального центру Бойко Ю.В., директор Центру комунікацій Університету  О.Л. Добржанська.

Термін виконання: до 01.05.2016 р., далі – постійно.

 1. Вченій раді Університету заслухати інформацію про виконання Ухвали у квітні 2017 року.

 

 1. Контроль за виконанням Ухвали покласти на проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) П.О. Беха.