Інформація про роботу Вченої ради від 07 вересня 2020 року

У перший понеділок вересня у 355 аудиторії відбулося перше у новому навчальному році засідання Вченої ради Університету. На початку засідання із присутніх членів Вченої ради було обрано головуючого – першого проректора КНУ імені Тараса Шевченка О.К. Закусила, який розпочав роботу Вченої ради.

Відповідно до порядку денного, ректор Університету Л.В. Губерський привітав із нагородженням і вручив Відзнаку Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка директору Інституту високих технологій Володимиру Васильовичу Ільченку та завідувачу кафедри політичних наук філософського факультету Шляхтуну Петру Панасовичу. Насамкінець урочистої частини головуючий на засіданні Вченої ради О.К. Закусило привітав членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження у період з 01 липня по 07 вересня, побажавши їм міцного здоров’я, натхнення, успіхів на благо їхнє та Університету.

Заслухавши доповідь ректора Університету Л.В. Губерського «Завдання КНУ імені Тараса Шевченка на 2020-21 н.р. у світлі виконання Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018-2025 н.р», Вчена рада відзначила системоутворююче значення для діяльності Університету формування етапних, комплексних завдань та заходів щодо їх реалізації; констатувала змістовність завдань, які передбачені Стратегічним планом, в умовах загострення конкуренції на ринку освітніх послуг та наукових досліджень, подальшої автономізації закладів вищої освіти, особливо з питань фінансування їх діяльності, змін вимог ринку праці, темпів науково-технічного прогресу, розвитку класичних університетів в умовах глобального інноваційного середовища. Ректор Л.В. Губерський наголосив, що зусиллями університетської спільноти за минулий навчальний рік досягнуті позитивні результати у забезпеченні якості освітнього процесу, формуванні наукової тематики відповідно до актуальних напрямів розвитку фундаментальних і прикладних наук, удосконаленні підготовки кадрового резерву, матеріально-технічному забезпеченні функціонування структурних підрозділів, розширенні співпраці в рамках існуючих і започаткованих міжнародних партнерств, популяризації Університету та національно-патріотичному вихованні студентської молоді. Після обговорення доповіді було прийнято відповідне рішення.

З інформацією про роботу Вченої ради у 2019-2020 навчальному році виступив ректор Університету Л.В. Губерський, наголосивши, що упродовж звітного періоду на засіданнях обговорювались і приймались рішення щодо важливих питань, зокрема організації освітньої роботи та науково-інноваційного іміджу, правової дисципліни й фінансово-господарської діяльності, кадрових питань, міжнародного співробітництва, рейтингових позицій і перспектив розвитку Університету, а також його соціогуманітарних сфер діяльності. За результатами відкритого голосування було прийнято рішення вважати роботу Вченої ради задовільною.

На цьому ж засіданні за поданням начальника юридичного відділу КНУ імені Тараса Шевченка І.В. Саленко було обрано голову Вченої ради – акад., ректора Університету Л.В. Губерського. Після цього головуючий на засіданні Вченої ради О.К. Закусило передав повноваження новообраному голові Вченої ради.

Заслухавши і обговоривши виступ голови Постійної комісії Вченої ради з кадрових питань Олега Калениковича Закусила, Вчена рада прийняла рішення підтримати подання філософського факультету та рекомендацію Постійної комісії Вченої ради і присвоїти в цьому році звання «Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка» доктору філософських наук, професору, декану філософського факультету Конверському Анатолію Євгеновичу.

З-поміж інших питань, щодо яких прийнято позитивне рішення, були – присвоєння вченого звання професора; обговорення проєкту плану роботи Вченої ради на 2020-21 н.р., складу Постійних комісій Вченої ради та плану їхньої роботи; про нагородження Відзнакою Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка; затвердження Положення про охорону прав інтелектуальної власності та порядку трансферу технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; затвердження звітів стипендіатів та інші важливі для життєдіяльності Університету питання.

 

 

Вчений секретар                                                            С.І. Дяченко