Інформація про роботу Вченої ради від 03 червня 2020 року

У першу середу червня відбулося чергове засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка в режимі онлайн-конференції, зважаючи на продовження карантинних обмежень у закладах вищої освіти.

Проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Анатолійович Бугров представив на розгляд членів Вченої ради Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Проректор зауважив, що домінантною тенденцією розвитку взаємодії сфери освіти і ринку праці є визнання провідної ролі оцінки результатів (а не процесу) навчання при визначенні якості підготовки. Університет, як зауважив Володимир Анатолійович, розбудовує власну систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості). Положення спрямоване на забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відповідно до загальновизнаних європейських та світових стандартів, формування культури якості в Університеті, запровадження та постійне удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті. Після жвавого обговорення Вчена рада ухвалила затвердити Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника Науково-дослідної частини Ганни Миколаївни Толстанової «Стан молодіжної науки і перспективи її розвитку в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (звіт про роботу Ради молодих вчених за 2014–2019 рр.)», Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Члени Вченої ради заслухали інформацію голови Постійної комісії Вченої ради з кадрових питань Олега Калениковича Закусила, а також інформацію голови Постійної бюджетно-фінансової комісії Вченої ради Олександра Дмитровича Рожка про роботу ввірених їм Постійних комісій. Після обговорення Вчена рада прийняла рішення інформацію взяти до відома, подякувати головам і всім членам Постійних комісій за роботу, побажавши їм міцного здоров’я, успіхів та звершення усіх планів на благо їхнє та Університету.

Проректор з наукової роботи Оксана Іванівна Жилінська, доповідаючи про хід виконання ухвали «Про ефективність діяльності Корпорації “Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка”» від 07 травня 2018 року, зауважила, що Науковий парк продовжував надавати послуги з організації та проведення наукових досліджень, фінансово-економічного супроводу виконання проєктів, розробки і реалізації комплексу маркетингу, фахового аудиту освітньої й науково-дослідницької діяльності, а також підготовки конференцій, семінарів, форумів та інших інформаційно-комунікативних заходів у науковій та інноваційній сферах Університету. Зважаючи на умови виконання ухвали щодо діяльності Наукового парку, Вчена рада прийняла рішення зняти зі свого контролю зазначену ухвалу.

З-поміж інших питань, щодо яких прийнято позитивне рішення, були – створення Центру цифрових компетентностей  КНУ імені Тараса Шевченка на базі факультету інформаційних технологій, затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти «Університет рівних можливостей» та ряд інших важливих для успішного функціонування Університету питань.

 

Вчений секретар                                                          С.І. Дяченко