Інформація про роботу Вченої ради від 19 травня 2020 року

19 травня 2020 року відбулося засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка в режимі онлайн-конференції, оскільки в усіх закладах освіти тривають карантинні обмеження.

На засіданні були розглянуті питання, важливі для наукового та освітнього процесу Університету. Зокрема проректор з наукової роботи Оксана Іванівна Жилінська ознайомила членів Вченої ради з тематичним планом наукових досліджень та розробок, які виконує Київський національний університет імені Тараса Шевченка за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році. Після жвавого обговорення Вчена рада Університету прийняла відповідне рішення.

Проректор з наукової роботи Оксана Іванівна Жилінська також повідомила, що на виконання п.30 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 167 та згідно з Наказом МОН України від 26.02.2020 № 289 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 26 лютого 2020 року» Вчена рада має прийняти рішення про видачу диплома доктора філософії Гребоножку Євгену Петровичу (галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»). Після обговорення Вчена рада одноголосно підтримала внесену пропозицію.

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Володимира Анатолійовича Бугрова щодо змін до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році, Вчена рада схвалила запропоновані зміни.

Традиційно наприкінці навчального року проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Анатолійович Бугров проінформував про ліміти стипендіатів Університету на І семестр 2020-2021 н.р. Після обговорення Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Вчений секретар                                                        С.І. Дяченко