Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка опубліковане в газеті “Сучасна освіта України” (№46 від 18 листопада 2019 року)

Географічний факультет

 • завідувач кафедри фізичної географії та геоекології – 1
 • завідувач кафедри географії України – 1

Філософський факультет

 • асистент кафедри політології – 1

Хімічний факультет

 • завідувач кафедри аналітичної хімії – 1

Юридичний факультет

 • завідувач кафедри історії права та держави – 1
 • професор кафедри конституційного права – 1
 • професор кафедри адміністративного права – 1
 • доцент кафедри адміністративного права – 1
 • доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури – 1
 • доцент кафедри фінансового права – 1
 • асистент кафедри інтелектуальної власності – 1

ННЦ «Інститут біології та медицини»

 • доцент кафедри біології рослин – 1
 • асистент кафедри загальної та медичної генетики – 1

 

Інститут високих технологій

 • завідувач кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики – 1

 

Інститут міжнародних відносин

 • доцент кафедри міжнародного бізнесу – 1
 • доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин – 1

Вимоги до претендентів на посади завідувача кафедри: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади професора: вчене звання та/або науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади доцента: науковий ступінь або вчене звання; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади асистента: науковий ступінь (або ступінь магістра) або вчене звання; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання; список наукових праць, винаходів, публікацій.

Документи подаються вченому секретарю відповідного факультету/інституту.

Примітка: Університет житлом не забезпечує.