Інформація про роботу Вченої ради 03 червня 2019 року

Третього червня 2019 року відбулося розширене засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на яке були запрошені завідувачі кафедр, голови профбюро факультетів/інститутів, голови студентських парламентів факультетів/інститутів, голови студентських рад гуртожитків Університету. З доповіддю «Про завдання Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2019/2020 н.р. у світлі виконання Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018-2025 рр.» виступив ректор Університету Л.В. Губерський, який наголосив на змістовності завдань, передбачених Стратегічним планом, в умовах загострення конкуренції на ринку освітніх послуг та наукових досліджень, подальшої автономізації закладів вищої освіти, змін вимог ринку праці, темпів науково-технічного прогресу, розвитку класичних університетів в умовах глобального інноваційного середовища. Підкресливши системоутворююче значення Стратегічного плану для діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доповідач окреслив етапні, комплексні завдання та заходи щодо їх реалізації у контексті освітнього процесу, міжнародного співробітництва, наукових досліджень та інновацій, фінансового забезпечення, інформатизації, формування суспільних цінностей, розвитку людського потенціалу тощо. Після обговорення, до якого долучилися не лише члени Вченої ради, але й запрошені, Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Ректор Університету Л.В. Губерський привітав із присвоєнням вченого звання і вручив атестати професора кафедри господарського права Радзивілюк Валерії Вікторівні; професора кафедри біомедицини Гарманчук Людмилі Василівні; професора кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Резніковій Наталії Володимирівні; професора зі спеціальності 091 – біологія Толстановій Ганні Миколаївні. Л.В. Губерський привітав і вручив подяку начальнику юридичного відділу Ірині Володимирівні Саленко за внесок у розвиток Університету, побажавши їй довголіття, успіхів і творчих звершень. Традиційно ректор Університету Л.В. Губерський привітав також членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження у період з 07 травня по 03 червня, побажавши їм міцного здоров’я, натхнення та нових перемог.

Насамкінець урочистої частини ректор Університету Л.В. Губерський вручив голові Студентського парламенту Університету Владиславу Сасіну диплом, що здобули студенти КНУ імені Тараса Шевченка за І місце у командному заліку ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Політологія» яка відбулася на базі НУ «Одеська юридична академія» упродовж 29–31 травня 2019 року.

Розгляд кадрових питань розпочався із присвоєння вчених звань. Після обговорення цього питання Вчена рада Університету постановила клопотати перед Міністерством освіти і науки України щодо присвоєння вчених звань 3 професорам, 2 доцентам, 1 старшому досліднику, які рекомендовані факультетами/інститутами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Після розгляду інформації про кандидатури претендентів, які взяли участь у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, Вчена рада ухвалила обрати 7 осіб на посади завідувачів кафедр та 3 – на посади професора відповідних кафедр окремих структурних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка. За результатами таємного голосування Вченою радою також було прийнято рішення переукласти контракт з 14 науково-педагогічними працівниками підготовчого відділення Університету.

Заслухавши і обговоривши виступ голови Постійної комісії Вченої ради з кадрових питань Олега Калениковича Закусила, Вчена рада прийняла рішення підтримати подання інституту міжнародних відносин і хімічного факультету, а також рекомендацію Постійної комісії Вченої ради і присвоїти в цьому році звання «Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка» професору Валентині Вікторівні Дайнеко та професору Юліану Михайловичу Воловенку.

Голова Постійної комісії Вченої ради з кадрових питань Олег Каленикович Закусило доповів також, що ввірена йому Постійна комісія розглянула і підтримала подання вчених рад факультетів/інститутів Університету про нагородження Відзнакою Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка таких науково-педагогічних працівників: доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри психології розвитку факультету психології Власової Олени Іванівни; доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Погорілого Сергія Дем’яновича; доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри метеорології і кліматології географічного факультету Сніжка Сергія Івановича; доктора філологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України, завідувача кафедри стилістики та мовної комунікації інституту філології Шевченко Лариси Іванівни; кандидата фізико-математичних наук, доцента, заступника директора з науково-педагогічної роботи інституту післядипломної освіти Шевченка Володимира Петровича; доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Хільчевського Валентина Кириловича.

З-поміж інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою радою були прийняті позитивні рішення, були – зміна наукового керівника науково-дослідної роботи №19БФ050-01 «Реконструкція природних умов ареалів проживання людини на території України в доісторичний та історичний час», затвердження Положення про Постійну комісію Вченої ради з питань етики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, рекомендація кандидатур на здобуття державної стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури… (номінація «Наука») та ін.

Вчений секретар                                                                 С.І. Дяченко