Положення

Положення про основні засади формування якісного складу науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  «ЗАТВЕРДЖУЮ» Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка _________________ Л. В. Губерський «___»_____________________ 2018 року     Положення про основні засади формування якісного складу...

ПОЛОЖЕННЯ про постійні та тимчасові комісії Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка ________________ Л.В. Губерський «__»________________2016 року ПОЛОЖЕННЯ про постійні та тимчасові комісії Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка...

Витяг зі Статуту Університету про Вчену раду

6.15. Вчена рада Університету, факультету (інституту). 1) Для розгляду найважливіших питань діяльності Університету утворюється колегіальний орган управління – Вчена рада Університету, не менше 75...