Положення

ПОЛОЖЕННЯ про постійні та тимчасові комісії Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка ________________ Л.В. Губерський «__»________________2016 року ПОЛОЖЕННЯ про постійні та тимчасові комісії Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка...

ПОЛОЖЕННЯ про порядок присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника Вченою радою КНУ імені Тараса Шевченка

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Ректор КНУ імені Тараса Шевченка ________________ Л.В. Губерський «___»__________________2016 року   ПОЛОЖЕННЯ про порядок присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника Вченою радою КНУ...

Витяг зі Статуту Університету про Вчену раду

6.15. Вчена рада Університету, факультету (інституту). 1) Для розгляду найважливіших питань діяльності Університету утворюється колегіальний орган управління – Вчена рада Університету, не менше 75...