Без категорії

ПОЛОЖЕННЯ про порядок присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника Вченою радою КНУ імені Тараса Шевченка

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Ректор КНУ імені Тараса Шевченка ________________ Л.В. Губерський «___»__________________2016 року   ПОЛОЖЕННЯ про порядок присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника Вченою радою КНУ...

Ухвала Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка «Про охорону здоров’я студентів та пропагування здорового способу життя» від 04 квітня 2016 року

Заслухавши та обговоривши доповідь голови Постійної комісії Вченої ради з гуманітарних питань професора Г.Ф. Семенюка «Про охорону здоров’я студентів та пропагування здорового способу життя», Вчена...